Tarkenna hakuasi

Marja  Syrjämäki

Marja Syrjämäki

Yliopistonlehtori

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

marja.syrjamaki@uef.fi | 050 433 8391

Vastuualueenani erityispedagogiikan oppiaineessa on ensisijaisesti erillinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) -koulutus: harjoittelujen ja opinnäytetöien ohjaus sekä ammatillisen kasvun tukeminen. Tutkimusintressini painottuvat lapsen tuen rakenteisiin sekä inklusiiviseen, lasten vertaisvuorovaikutusta vahvistavaan pedagogiikkaan ja vaativaan tukeen varhaiskasvatuksessa.

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Marja-Syrjaemaeki/research

 

Julkaisut

14/14 kappaletta