MARJUKKA KOLEHMAINEN

Professori

Elintarvikkeet ja terveys


Tutkimusaiheeni on elintarvikkeiden ja niiden komponenttien terveysvaikutukset, erityisesti ruoan vaikutus matala-asteiseen tulehdukseen sekä viime aikoina myös psykologisten tekijöiden, kuten stressin vaikutus aineenvaihduntaan.
Olemme tutkimusryhmässäni parhaillaan pystyttämässä kahta tutkimusalustaa yksikköömme. Nämä tutkimusalustat ovat alusta, josas tutkitaan ruoan proteiinien vaikutuksia terveyteen ja uusien proteiinien lähteiden hyävksikäytettävyyttä. Toinen alusta pystytetän yhteistyössä prof Hani El-Nezamin kanssa ja sen avulla tutkitaan suolen seinämän ja mikrobiotan vaikutuksia terveyteen. Tavoitteenani myös näiden uusien alustojen kautta on ymmärtää ja tuottaa tietoa ruoan, sen komponenttien ja rakenteen vaikutusmekanismeista. Teen yhteistyötä tämän saavuttamiseksi VTT:n elintarvike- ja terveysteknolgian tutkijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Sähköposti

marjukka.kolehmainen@uef.fi

Puhelin

040 355 3617

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut

Tiedostot