Tarkenna hakuasi

Marjukka  Kolehmainen

Marjukka Kolehmainen

Professori

Ravitsemustiede/Elintarvikkeet ja terveys

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

marjukka.kolehmainen@uef.fi | 040 355 3617

Tutkimukseni kohdistuu ruoan ja sen komponenttien terveysvaikutuksiin. Olen tutkinut aihetta lyhyissä ateriatutkimuksissa sekä lyhyemmissä että pidemmissä kliinisissä ruokavaliointerventioissa yli 20 vuoden ajan. Olen keskittynyt tutkimaan erityisesti täysjyväviljan ja marjojen terveysvaikutuksia, mutta viimeaikoina myös muiden kasvipohjaisten ruokien vaikutuksia molekyylien tasolta aina koko fysiologian tasolle. Suoliston mikrobisto ja suolenseinämän merkitys terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa on osoittautunut merkittäväksi tekijäksi välittämään myös ruoan vaikutuksia – näin myös omissa tutkimuksissamme. Olemmekin pystyttäneet in vitro mallin, jolla voimme mallintaa suoliston mikrobien aktivaatiota ja aineenvaihduntaa. Seuraavaksi pystytämme suolen seinämää mallintavan osan tähän kokonaisuuteen, jolloin pystymme seuraamaan ruokien ja niiden bioaktiivisten komponenttien vaikutusta mikrobien toiminnasta aina suolenseinämään liittyviin vaikutuksiin saakka. Erityisenä kiinnostuksen kohteena näissä tutkimuksissa on suolen seinämän toiminta ja inflammaation kehittyminen sekä fyysisten vaikutusten lisäksi mikrobistovaikutukset psykologiseen hyvinvointiin. Eräänä fyysisen hyvinvoinnin näkökulmana on ollut suoli-maksa-akselin tutkimus ja se, mikä rooli suolen seinämän rakenteiden rikkoutumisella on maksasairauksien synnyssä. Isona tutkimuskysymyksenä on, voimmeko löytää ravinnon tekijöitä, joilla epäedullinen kehitys voidaan estää ja ylläpitää suolenseinämän ja yksilön hyvinvointia.

Julkaisut

167/167 kappaletta