MARJUKKA KOLEHMAINEN

Professori (ravitsemustiede)

Tutkimusaiheeni on elintarvikkeiden ja niiden komponenttien terveysvaikutukset, erityisesti ruoan vaikutus matala-asteiseen tulehdukseen sekä viime aikoina myös psykologisten tekijöiden, kuten stressin vaikutus aineenvaihduntaan.
Olemme tutkimusryhmässäni parhaillaan pystyttämässä kahta tutkimusalustaa yksikköömme. Nämä tutkimusalustat ovat alusta, josas tutkitaan ruoan proteiinien vaikutuksia terveyteen ja uusien proteiinien lähteiden hyävksikäytettävyyttä. Toinen alusta pystytetän yhteistyössä prof Hani El-Nezamin kanssa ja sen avulla tutkitaan suolen seinämän ja mikrobiotan vaikutuksia terveyteen. Tavoitteenani myös näiden uusien alustojen kautta on ymmärtää ja tuottaa tietoa ruoan, sen komponenttien ja rakenteen vaikutusmekanismeista. Teen yhteistyötä tämän saavuttamiseksi VTT:n elintarvike- ja terveysteknolgian tutkijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Kuopio Canthia 4353

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede, Kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Avainsanat

Julkaisut

Tutkimusryhmät