MARKKU NIEMIVIRTA

Professori

Kasvatuspsykologia, motivaatio- ja oppimistutkimus; FT, kasvatuspsykologian dosentti


Tutkimukseni keskeisiä teemoja ovat lasten ja nuorten motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi, ja erityisesti niiden kehityksellinen ja tilannekohtainen dynamiikka. Myös matematiikan taitojen ja motivaation keskinäiset yhteydet sekä matematiikan oppimispolut ja koulutusvalinnat ovat kiinnostukseni kohteena.

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

markku.niemivirta@uef.fi

Puhelin

050 518 9827

Avainsanat

Opetustehtävät

Kasvatuspsykologia, kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, tohtorikoulutus

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimuskollektiivimme (Motivation, Learning, and Well-Being; MoLeWe) käsittää joukon tutkijoita ja tohtoriopiskelijoita Itä-Suomen yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja Oslon yliopistosta. Tutkimusaiheemme vaihtelevat temperamentista matemaattisen ajattelun kehittymiseen, aivojen virheprosessoinnista perfektionismiin ja oppituntikokemuksista motivaation kulttuurisiin eroihin. Muun muassa.

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut