Tarkenna hakuasi

Markku  Niemivirta

Markku Niemivirta

Professori

FT, kasvatuspsykologian dosentti

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

markku.niemivirta@uef.fi | 050 518 9827

Opetus

Kasvatuspsykologia, motivaatio-, oppimis- ja hyvinvointitutkimus; kvantatiiviset tutkimusmenetelmät; tohtorikoulutus; graduohjaus

Tutkimus

Tutkimukseni keskeisiä teemoja ovat lasten ja nuorten motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi, ja erityisesti niiden kehityksellinen ja tilannekohtainen dynamiikka. Myös matematiikan taitojen ja motivaation keskinäiset yhteydet sekä matematiikan oppimispolut ja koulutusvalinnat ovat kiinnostukseni kohteena.

Muuta

Toimin KASVA-tohtoriohjelman johtajana sekä FinEdin (Kasvatusalan monitieteisen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto) johtoryhmän puheenjohtajana.

Infoa UEFia edeltävästä tutkimuksestani ja muista aktiviteeteistani löytyy täältä.

Tutkimusryhmät ja -yhteisöt

Motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi -tutkimuskollektiivi (MoLeWe)

MoLeWe-tutkimuskollektiiviimmeMoLeWe-logo  kuuluu joukko yhteistyötä tekeviä kasvatustieteiden ja kasvatuspsykologian tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Oulun yliopistosta, Åbo Akademista, Turun yliopistosta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta. MoLeWe-sivustolta löydät infoa tutkimuksestamme, mukaan lukien väitöskirjatutkijoiden projektit, sekä kokemuksistamme akateemisessa maailmassa. Jaamme tarinoitamme ja ajatuksiamme blogissa sekä englanniksi että suomeksi.

Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa -tutkimusyhteisö (DIGS)

DIGSMonitieteiseen Oppiminen, arki ja työ digitalisoituneessa yhteiskunnassa (DIGS) -tutkimusyhteisöön kuuluu tutkijoita ja tutkimusryhmiä filosofisesta tiedekunnasta, luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnasta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Tarkastelemme oppimista ja sen tukemista eri näkökulmista elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimuksemme kohdistuu digitalisoituneen yhteiskunnan tarjoamiin uusiin oppimismahdollisuuksiin ja välineisiin sekä myös yhteiskunnan asettamiin oppimisvaatimuksiin ja odotuksiin.

Preprintit

Preprintit löytyvät täältä.

Sosiaaliset verkostot

Löydät minut myös Blueskysta ja Threadsista.

Julkaisut

24/24 kappaletta