MARTIN UBANI

Professori

Uskonnonpedagogiikan professori

Teologian osasto

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto


Martin Ubani (FT, TM; 1975, Erlangen, Saksa) on työskennellyt vuodesta 2014 uskonnonpedagogiikan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Tätä ennen hän työskenteli Helsingin yliopiston OKL:ssä (2007-2013) ja käytännöllisen teologian osastolla. Ubani väitteli vuonna 2007 akateemisesti lahjakkaiden varhaisnuorten spiritualiteetista ja nimitettiin vuonna 2010 uskontokasvatuksen dosentiksi Helsingin yliopistoon.

Martin Ubanin tutkimusaiheet käsittelevät peruskoulun katsomusopetusta, uskontoa ja monikulttuurisuutta koulussa, opettajankoulutusta sekä spiritualiteettikasvatusta. Viime aikoina hän on keskittynyt uskontoon ja monikulttuurisuuteen koulussa liittyviin kysymyksiin, dialogiin ja yhteisen katsomusopetuksen aihealueeseen sekä uskonnon aineenopettajaksi opiskelevien kompetenssin kehittymiseen koulutuksen aikana. Hän on ollut julkaisemassa ja toimittamassa useita kirjoja, kuten ”Peruskoulun uskonnonopetus” (2013), ”Akateeminen luokanopettajakoulutus. 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita” (2010) sekä "Contextualising dialogue, secularisation and pluralism. Religion in Finnish public education" (2019).

Ubani on ollut vuodesta 2016 Van Leer Instituten, Jerusalem, Israel, vieraileva tutkija.

Yhteystiedot

Organisaatio

Teologian osasto, Läntinen teologia

Sähköposti

martin.ubani@uef.fi

Puhelin

050 306 3231

Avainsanat

Yhteiskunnalliset tehtävät

Ubani toimii ainedidaktisen tutkimusseuran hallituksen puheenjohtajana (2019-) ja suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran hallituksessa (2017-). Lisäksi hän toimii NCRE steering groupissa (2015-) ja ISREV’n scientific committee chair’na (2018-).

Ubani on mukana Kirkon koulutuksen (2017-) sekä kirkon tutkimuskeskuksen neuvottelukunnissa (2017-). Lisäksi hän oli mukana laatimassa uskonnon osuutta peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin (POPS2014).

Tutkimusryhmät ja -projektit

21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutus (2018-2021)
Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa (dos. Saila Poulter) (2018-2021)

Julkaisut