Tarkenna hakuasi

Mikko  Herrala

Mikko Herrala

Tutkijatohtori

Työskentelen Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina.

Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

mikko.herrala@uef.fi | 040 355 2598

Työskentelen (1.9.2022-31.8.2025) Suomen Akatemian rahoittamassa projektissani, jossa tarkoitus on luontoperäisten antrakinoniväriaineiden genotoksisuuden ja toksisuusmekanismien tutkiminen.

Aiemmin työskentelin tutkijatohtorina osana UEF WATER tutkimusyhteisöä, jossa tutkin mikromuovien mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Olen edelleen mukana myös mikromuovitutkimuksessa sekä BioColour (Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille) -hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä luonnosta peräisin olevien väriaineiden tuotantoon ja niiden käyttöön, mikä mahdollistaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten sovellusten kehittämisen tekstiileissä, pakkauksissa ja pinnoitteissa.

Vuosina 2014-2019 työskentelin Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksella säteilytutkimuksen ryhmässä, jossa tein myös väitöskirjani. Tutkimukseni aiheena oli sähkömagneettisten kenttien biologiset vaikutukset, erityisesti genotoksisuus ja genomin epävakaus.

Julkaisut

11/11 kappaletta