Tarkenna hakuasi

Mikko  Laitinen

Mikko Laitinen

Professori

Englannin kieli ja kulttuuri, digitaaliset ihmistieteet, FT

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

mikko.laitinen@uef.fi | 050 441 2389

Olen toiminut englannin kielen professorina Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2016. Tutkimusaiheitani ovat sosiaalisten verkostojen teorian hyödyntäminen kielen vaihtelun ja muutoksen tutkimuksessa, maailmanenglannit ja varsinkin englanti Suomessa ja Pohjoismaissa sekä laskennalliset datalähtöiset menetelmät ihmistieteissä. Aineistona hyödynnän sekä perinteisiä digitaalisia tekstikorpuksia että varsinkin digitaalisesti syntynyttä massadataa. Olen Suomalaisen Tiedeakatemian kutsuttu jäsen vuodesta 2022.

 

 

Taustani on, että olen aloittanut korkeakouluopinnot Texasissa ja sen jälkeen ollut opiskelijana ja post doc -tutkijana Helsingissä ja Jyväskylässä. Vuosina 2012–2015 toimin professorina Linné yliopistossa Ruotsissa ja olen siellä monitieteisen DISA-tutkimusyksikön (Center for Data Intensive Sciences and Applications) toinen perustajajäsen.

 

Tällä hetkellä johdan kahta ulkoisesti rahoitettua projektia, joista ensimmäinen on Suomen Akatemian digitaalisten ihmistieteiden infrahanke (FIN-CLARIAH, 2022–25). Siinä kehitetään digitaalisia työkaluja ihmistieteiden tutkimukseen ja keskitymme tässä kansallisessa konsortiossa varsinkin digitaalisesti syntyneiden ja erittäin suurten sosiaalisen median aineistojen hyödyntämiseen laskennallisin menetelmin ja eettisesti kestävin tavoin ihmistieteissä  (www.dariah.fi). Toinen on Suomen Akatemian nelivuotinen tutkimusprojekti Heikkojen linkkien teoria kompleksisissa digitaalisissa verkostoissa (COMET-projekti 2024–2028), jossa tutkitaan kielellisten innovaatioiden leviämistä hyvin suurissa sosiaalisen median verkostoissa (https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding/81344)

 

Vuosien 2022 ja 2023 aikana johdin Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittamaa laajaa englannin kieltä Suomessa tarkastelevaa hanketta, jossa selvitettiin englannin käytön laajuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän projektin loppuraportti valmistui vuoden 2023 aikana ja on saatavilla Tietokäyttöön sivuilta (https://tietokayttoon.fi/-/englanti-suomen-kansalliskielten-rinnalla).

 

Toimitan kollegani professori Jukka Tyrkön kanssa kirjasarjaa (Bloomsbury Academic) Language, Data Science and Digital Humanities. Lähdemme siitä oletuksesta, että digitaalisen vallankumouksen ytimessä on kielenkäyttö ja ymmärtääksemme sitä paremmin tarvitsemme laajaa tieteidenvälistä yhteistyötä. Sarjassa julkaistaan tutkimuksia, joissa hyödynnetään uusia laskennallisia menetelmiä ja pyritään avaamaan, mitä erilaisia ratkaisuja tutkijoilla on eri kokoisten ja erilaisten tekstimassojen analysointiin.

Julkaisut

42/42 kappaletta