Mikko  Laitinen

Mikko Laitinen

Professori

Englannin kieli ja kulttuuri, digitaaliset ihmistieteet, FT

Humanistinen osasto, Vieraat kielet ja käännöstiede

mikko.laitinen@uef.fi | 050 441 2389

0504412389
050 4412389
050 441 2389
+358 50 441 2389
+35850 441 2389
050 4412 389
+358 50 4412 389
+35850 4412 389
+358 50 4412389
+35850 4412389
+358504412389

Olen englannin kielen professori Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimusaiheitani ovat kielen vaihtelu ja muutos digitaalisissa sosiaalisissa verkostoissa, englanti Suomessa sekä laskennalliset menetelmät ihmistieteissä. Vuosina 2012–2015 toimin professorina Ruotsissa (Linné universitetet) ja olen siellä monitieteisen DISA-tutkimusyksikön (Center for Data Intensive Sciences and Applications) toinen perustajajäsen.

 

Tällä hetkellä minulla on kaksi ulkoisesti rahoitettua projektia, Suomen Akatemian digitaalisten ihmistieteiden infrahanke (FIN-CLARIAH, 2022–23), jossa kehitetään digitaalisia työkaluja tutkimukseen. Keskitymme tässä kansallisessa konsortiossa varsinkin digitaalisesti syntyneiden someaineistojen hyödyntämiseen laskennallisin menetelmin ja eettisesti kestävin tavoin. Toinen on Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittama englannin kieltä Suomessa tarkasteleva hanke, jossa selvitetään englannin käytön laajuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän projektin loppuraportti valmistuu syksyllä 2023.

 

Toimitan kollegani professori Jukka Tyrkön kanssa kirjasarjaa (Bloomsbury Academic) Language, Data Science and Digital Humanities. Lähdemme siitä oletuksesta, että digitaalisen vallankumouksen ytimessä on kielenkäyttö ja ymmärtääksemme sitä paremmin tarvitsemme laajaa tieteidenvälistä yhteistyötä. Sarjassa julkaistaan tutkimuksia, joissa hyödynnetään uusia laskennallisia menetelmiä ja pyritään avaamaan, mitä erilaisia ratkaisuja tutkijoilla on eri kokoisten ja erilaisten tekstimassojen analysointiin.

Julkaisut

38 kappaletta