Tarkenna hakuasi

Mikko  Nissi

Mikko Nissi

Professori

Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

mikko.nissi@uef.fi | 050 595 5517

FT Nissi on professori Teknillisen fysiikan laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. FT Nissi johtaa tutkimusryhmää, joka keskittyy prekliinisen kvantitatiivisen magneettikuvauksen (MRI) tutkimukseen. Vuonna 2021 FT Nissi toimi myös laitoksen varajohtajana. Ryhmän tutkimuskohteet käsittelevät erilaisia relaksometrisiä menetelmiä, kuten esimerkiksi useita pyörivän ja laboratoriokoordinaatiston relaksaatiomenetelmiä ja niiden kuvausstrategioita, sekä kvantitatiivisen magneettisen suskeptibiliteetin määritysmenetelmiä. Pääasiallinen sovellusala FT Nissin ryhmän tutkimuksessa on ollut tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja niiden diagnostiikka, mutta ryhmän tutkimuskohteisiin kuuluvat myös erityisesti ultralyhyen kaikuajan menetelmien kuten SWIFT-kuvaussekvenssin, erilaisten kuvankeräyksen ja kuvarekonstruktion menetelmien kehittäminen useisiin erilaisiin sovelluskohteisiin.

FT Nissin viimeisimmät tutkimusrahoitukset on myönnetty projektiin, jossa kehitetään virtuaalisen histologien menetelmää tekoälyavusteisella sormenjälkimagneettikuvauksella (Suomen Akatemia, #354693) sekä nopeiden kvantitatiivisten ultralyhyen kaikuajan magneettikuvausmenetelmiä SWIFT-sekvenssiä ja sen variantteja sekä iteratiivisia kuvarekonstruktiomenetelmiä hyödyntäen (Suomen Akatemia, #325146), ja mikromagneettikuvauksen teollisten sovellusten innovaatio- ja kehitysympäristön kehittämishankkeeseen, jossa hankittiin 11.74 Teslan mikroMRI-laitteisto sekä pilotoitiin kasvituotannon ja teollisten materiaalien mikromagneettikuvausta (Euroopan aluekehitysrahasto, #A73998 ja #A74016).

Opetus- ja muut tehtävät

Opetustehtävät

Magneettikuvauksen kurssin (5 op) luennointi, kandi-, maisteri- ja tohtoriopintojen ohjaus. Lääketieteellisen fysiikan seminaarisarjan koordinointi.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys, hallituksen jäsen; Suomen fyysikkoseura, hallituksen jäsen; International Society for Magnetic Resonance in Medicine, jäsen; Suomen Radiologiyhdistys, jäsen

Tutkimusprojektit

Akatemian konsortioprojekti: Tekoälyavusteinen virtuaalinen histologia sormenjälkimagneettikuvauksella / Konsortio: QMRI-CO (354693). Akatemiaprojekti: Uusia nopeita ultralyhyen kaikuajan kvantitatiivisia magneettikuvausmenetelmiä (QuUSTE) (325146). EAKR-hanke: Mikromagneettikuvaukseen perustuva kehitys- ja innovaatioympäristö materiaalitutkimuksen teollisiin sovelluksiin, kehitys ja investointi (MikroMRI). Akatemiatutkijaprojekti: Nivelruston ja rustonalaisen luun magneettikuvauksen anisotropia (Akatemiahankkeet 285909, 293970, 319440)

Julkaisut

78/78 kappaletta