Biolääketieteellinen MRI

Tutkimusryhmä

Magneettikuvaus (MK, MRI) on kajoamaton kuvantamismenetelmä, jolla voidaan saada rakenteellista, aineenvaihdunnallista ja toiminnallista informaatiota kuvattavasta kohteesta.

Käytämme uusimpia MRI metodeja eri aivosairauksien tautimallien kanssa sekä kehitämme uusia toiminnallisia MRI (fMRI) tekniikoita aivojen normaalin toiminnan ja neurodegeneratiivisten sairauksien tutkimiseksi. Uusimpia metodologisia kehitysalueita ovat fMRI-tekniikat, joita käytetään aivojen stimulaation ja aivosähkökäyrän mittausten (EEG) kanssa hereillä olevilla eläimillä. Menetelmiä hyödynnetään etsittäessä aivovamman ja neurorappeumatautien prosesseihin liittyviä mitattavia välillisiä merkkejä (surrogate markers), jotka ovat erittäin tärkeitä sekä potilaiden hoidon suunnittelussa että täsmälääkkeiden kehityksessä.
Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF