Tarkenna hakuasi

Niko  Kinnunen

Niko Kinnunen

Apurahatutkija

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

niko.kinnunen1@uef.fi

Tutkin väitöskirjassani turvemailla sijaitsevien metsätalousmetsien hakkuutavan sekä pohjaveden pinnan tason vaikutusta näiltä alueilta huuhtoutuvan liukoisen orgaanisen hiilen (DOC) määrään ja laatuun. Lisäksi selvitän biohiilisuodattimen potentiaalia vesistöjensuojeluun happamilla sulfaattimailla mahdollisena rikin ja metallien adsorbenttina.

Julkaisut

4 kappaletta