Tarkenna hakuasi

Nina  Sajaniemi

Nina Sajaniemi

Tutkimusjohtaja

Kasvatustieteen professori, erityisesti varhaiskasvatus
Kehitysneuropsykologian dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

nina.sajaniemi@uef.fi | 050 324 4611

Tutkimusteni keskeiset teemat liittyvät kehitykseen, oppimiseen ja tunnesäätelyyn. Viitekehyksenä on aivoterveys ja aivoergonomiset toimintaympäristöt.  Aivoergonomiassa ympäristöä tarkastellaan joukkoon kuulumisen (turvallisuuden tunteen), informaatiomäärän ja kognitiivisten vaatimusten näkökulmista. Tavoitteena on suojata aivoja haitalliselta stressiltä ja ylikuormitukselta. Ylikuormittuminen heikentää aivoterveyttä, ja jarruttaa sekä tunnesäätelyn että toiminnanohjauksen iänmukaista kehitystä. Aivoterveyden edellytyksiä ovat myös riittävä ja palauttava uni, liikkuminen ja terveellinen ravitsemus, joihin tutkimukseni myös liittyvät.

Yleisen kiinnostukseni kohteena ovat kehityksen ja oppimisen biologiset reunaehdot, ihmisen tiedonkäsittelyn rajat sekä kulttuurin ja biologian yhteenkietoutuminen yksilönkehityksessä.  Tutkimusten ja teoreettisen tarkastelun avulla pyrin lisäämään ymmärrystä ihmisen mielen toiminnasta, aivoterveyden merkityksestä  ja tavoista edistää sitä.  Tavoitteena on auttaa rakentamaan inklusiivisia ja  aivoergonomisia toimintaympäristöjä, joissa kaikki voivat hyvin, kuuluvat joukkoon ja innostuvat oppimisesta.

 

Julkaisut

55/55 kappaletta