NINA SAJANIEMI

Professori

Varhaiskasvatuksen professori

Kehitysneuropsykologian dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi


Tutkimukseni ja tutkimusryhmäni keskeinen teema on hyvinvoinnin pedagogiikka. Hyvinvointia tarkastellaan monitieteisesti lapsen, lapsiryhmän, aikuisten välisen yhteistyön, tiimityön ja vanhemmuuden näkökulmista. Kiinnostuksen kohteena ovat yksilönkehityksen reunaehdot sekä kulttuurin ja biologian yhteenkietoutuminen yksilön kehityksessä. Tutkimme varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja niihin vaikuttamista kaikkien hyvinvointia ja jatkuvaa oppimista vahvistavalla tavalla. Pyrimme lisäämään tietoa stressinsäätelystä, mielen hallinnasta, vuorovaikutuksen voimasta ja joukkoon kuulumisen kokemuksen ensisijaisuudesta hyvinvoinnissa. Tavoitteena on auttaa rakentamaan inklusiivisia toimintaympäristöjä, missä kaikkia kunnioitetaan, kenenkään ei tarvitse kiusata eikä tulla kiusatuksi ja missä toisista välittäminen rikastuu.

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

nina.sajaniemi@uef.fi

Puhelin

050 324 4611

Avainsanat

Yhteiskunnalliset tehtävät

Varhaiskasvatuksen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen

Tutkimusryhmät ja -projektit

PomPedasens – pienet oppivat mielet pedagogisesti sensitiivisessä ympäristössä
Opetusharjoittelun kehittäminen ja tiimityön vahvistaminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä

Julkaisut