Nina  Sajaniemi

Nina Sajaniemi

Professori

Varhaiskasvatuksen professori
Kehitysneuropsykologian dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

nina.sajaniemi@uef.fi | 050 324 4611

0503244611
050 3244611
050 324 4611
+358 50 324 4611
+35850 324 4611
050 3244 611
+358 50 3244 611
+35850 3244 611
+358 50 3244611
+35850 3244611
+358503244611

Tutkimukseni ja tutkimusryhmäni keskeinen teema on hyvinvoinnin pedagogiikka. Hyvinvointia tarkastellaan monitieteisesti lapsen, lapsiryhmän, aikuisten välisen yhteistyön, tiimityön ja vanhemmuuden näkökulmista. Kiinnostuksen kohteena ovat yksilönkehityksen reunaehdot sekä kulttuurin ja biologian yhteenkietoutuminen yksilön kehityksessä. Tutkimme varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja niihin vaikuttamista kaikkien hyvinvointia ja jatkuvaa oppimista vahvistavalla tavalla. Pyrimme lisäämään tietoa stressinsäätelystä, mielen hallinnasta, vuorovaikutuksen voimasta ja joukkoon kuulumisen kokemuksen ensisijaisuudesta hyvinvoinnissa. Tavoitteena on auttaa rakentamaan inklusiivisia toimintaympäristöjä, missä kaikkia kunnioitetaan, kenenkään ei tarvitse kiusata eikä tulla kiusatuksi ja missä toisista välittäminen rikastuu.

Julkaisut

35 kappaletta