Tarkenna hakuasi

Olli  Kärkkäinen

Olli Kärkkäinen

Yliopistotutkija

Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

olli.karkkainen@uef.fi

Tutkin erilaisten altisteiden, kuten alkoholin ja lääkkeiden, vaikutusta elimistön aineenvaihduntaprosesseihin hyödyntämällä aineenvaihduntatuotteiden profilointianalytiikkaa (eli metabolomiikkaa). Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystämme mm. raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamista muutoksista löytääksemme uusia biomarkkereita altistuksen tunnistamiseksi ja uusien hoitomuotojen kohteeksi.

Julkaisut

71/71 kappaletta