OLLI KäRKKäINEN

Yliopistotutkija

Tutkin erilaisten altisteiden, kuten alkoholin ja lääkkeiden, vaikutusta elimistön aineenvaihduntaprosesseihin hyödyntämällä aineenvaihduntatuotteiden profilointianalytiikkaa (eli metabolomiikkaa). Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystämme mm. raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamista muutoksista löytääksemme uusia biomarkkereita altistuksen tunnistamiseksi ja uusien hoitomuotojen kohteeksi.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos

Sähköposti

olli.karkkainen@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Opetustehtävät

Kurssinjohtaja Clinical toxicology and drug safety ja Regulatory toxicology -kursseilla

Yhteiskunnalliset tehtävät

Lääketutkimussäätiön asiamies

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut