PäIVI ARMILA

Yliopistonlehtori

Opetus- ja tutkimustyö sekä niihin liittyvä suunnittelu- ja hallinnointityö, tutkimusryhmän johtamistyöt.


Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiologia

Sähköposti

paivi.armila@uef.fi

Puhelin

050 362 8068

Avainsanat

Opetustehtävät

Perus- ja jatko-opiskelijoiden koulutus sekä yleisessä sosiologiassa että tutkimuksen tekemiseen liittyvissä opinnoissa. Kaikille avoin MOOC-opetus.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Kansallisen tason ohjausryhmätyöt, refereelausunnot, esitarkastukset, muut asiantuntijalausunnot.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Nuoret ajassa -laadullinen seurantatutkimushanke yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston sekä Helsingin ja Oulun yliopistojen kanssa.
Suomen Akatemian rahoittama hanke DEQUAL – Luokkaistuva digiyhteiskunta (2020-2024).

Julkaisut