Kestävyysmurroksen marginaalit profiilikuva

Kestävyysmurroksen marginaalit

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2024
Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Suomen Kulttuurirahasto (SKR)

Kestävyysmurroksen marginaalit rahoittajan logo

SKR:n Argumenta-apuraha 1/2023 - 12/2024

Rakennamme hankkeessa tieteidenvälistä yhteyttä ja ymmärrystä kestävyyden sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen ulottuvuuden välille erityisesti yhteiskunnan marginaaleissa, missä edellytykset kestävyysmurroksen toteuttamiselle voivat olla heikot, mutta tarve hallitulle murrokselle on suuri.

Rakennamme käsitteellisiä ja empiirisiä keskusteluyhteyksiä monitieteiseen tutkimukseen tukeutuen ja tutkijoiden omiakin näkökulmia aukoen. Yhteyksiä rakennetaan myös yhteiskunnan eri sektoreiden välille ja toisaalta aina mikrotasolle, arjen ja yksilön kokemusten tasolle asti. Hankkeessa järjestetään kolme seminaareista ja työpajoista koostuvaa kestävyysmurrosta eri teemoista lähestyvää tilaisuutta Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja Pirkanmaalla. Kussakin tilaisuudessa luodaan yhteyksiä hankkeen tutkijoiden, asiantuntijoiden ja osallistettavien paikallisryhmien välille käsiteltäviin teemoihin liittyen.

Hanke tuottaa myös hyvinvointialueiden päätöksenteon tueksi eri kestävyyden osa-alueiden yhteyksiä rakentavaa tutkimustietoa. Tuotettava tieto auttaa hahmottamaan hyvinvointialueiden mahdollisuuksia ja riskejä kestävyysmurroksessa laajemmin kuin pelkästään sosiaali- ja terveysnäkökulmasta. Hankkeessa kootaan yhteen kestävyysmurroksen teemoja koskevaa tutkimusta ja etsitään tieteidenvälisistä maastoista yhteyksiä, jotka voisivat auttaa päätöksentekijöitä ja viranomaisia kokonaisvaltaisen kestävyyden rakentamiseksi marginaalien toimijuutta tukien.

Yhteistyö

Ajankohtaisia kestävyysmurrokseen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita

Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa (KESTO) https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/kestava-hyvinvointi/

Empowering Urban Cyclists with Citizen Science https://research.tuni.fi/sparg/projects/

Kansalaisdeliberaatio informoidussa ja oikeudenmukaisessa ilmastosiirtymässä (FACTOR) https://sites.utu.fi/factor/

Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä (HYTKE) https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/kestava-hyvinvointi/

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit https://www.syke.fi/hankkeet/kekanua

Kuudella polulla kestävyyteen (KuPoKe) https://kemutarinat.fi/

https://www.kestavyyspaneeli.fi/tarinallisuus/

ORSI: ekohyvinvointi https://www.ecowelfare.fi/

The civic potential of climate mobility (HUMANE–CLIMATE) https://research.tuni.fi/sparg/projects/

The Politics of Embodied Encounters in Asylum Seeking (POEMS) https://research.tuni.fi/sparg/projects/

Tulevat tapahtumat

Työpaja & seminaari, Lieksa/Joensuu, elokuu 2023. Lisätietoja myöhemmin.

Työpaja & seminaari, Kemijärvi/Rovaniemi huhtikuu, 2024. Lisätietoja myöhemmin.

Työpaja & seminaari, Tampere, marraskuu 2024. Lisätietoja myöhemmin.

Avainsanat