Tarkenna hakuasi

Pirkko J. Pussinen

Pirkko J. Pussinen

Professori

Translationaalisen hammaslääketieteen professori

Hammaslääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

pirkko.pussinen@uef.fi

Translationaalisen hammaslääketieteen tarkoitus on tehdä monitieteellistä tutkimusta, joka tukee tutkitun tiedon tuntemusta hammaslääkärin vastaanotolla potilastyössä. Vastaavasti translationaalinen hammaslääketieteen tutkimus pyrkii tunnistamaan kliinisen työn tutkimustarpeita, joita pyritään selvittämään laboratoriotutkimuksilla. Alan pyrkimyksenä on vahvistaa ja edistää perustutkijoiden ja kliinisten tutkijoiden välistä yhteistyötä. Tutkimusryhmän työn tarkoitus on selventää, kuinka suun krooniset tulehdussairaudet yhdistyvät kroonisiin kansansairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin ja kardiometabolisiin häiriöihin. Toisaalta translationaalinen hammaslääketiede pyrkii lisäämään tietoisuutta suun terveyden tärkeydestä kokonaishyvinvoinnille sekä lääkäreiden että yleisön keskuudessa.

Julkaisut

13 kappaletta