RISTO TUOMINEN

Nuorempi tutkija

Nuorempi tutkija


Työskentelen Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella lainsäädäntötutkimuksen nuorempana tutkijana. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri. Pääasiallisena tehtävänäni on väitöskirjatutkimuksen tekeminen. Väitöskirjassani tutkin asetustasoisen sääntelyn käyttömahdollisuuksia lainvalmistelussa. Tutkimuksissani olen kiinnostunut erityisesti lainvalmistelun valtiosääntöoikeudellisista kysymyksistä. Tutkimusaiheitani ovat olleet esimerkiksi lainsäädäntövallan delegoimisen perustuslailliset edellytykset, omaisuudensuojan huomioiminen lainvalmistelussa sekä asetusten sääntelytarkkuus. Olen myös työskennellyt lainvalmistelun laatua koskevissa selvityshankkeissa. Opetustehtävissä vastaan tällä hetkellä oppiaineemme lainsäädäntötutkimuksen perusteet -kurssin tenttien laatimisesta ja tarkastamisesta. Lisäksi toimin lainvalmistelukurssin yhtenä luennoitsijana.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

risto.tuominen@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Opetustehtävät

Lainsäädäntötutkimuksen perusteet (tentaattori)

Lainvalmistelu (luennoitsija)

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tiedostot