Roseanna  Avento

Roseanna Avento

Kehitysyhteistyön erityisasiantuntija

Tehtäviini kuuluu edistää koulutus- ja tutkimusyhteistyötä globaalin etelän partnereiden kanssa ja kansainvälisten rahoitusmuotojen hyödyntäminen yhteistyössä. Lisäksi tehtäviini kuuluu Itä-Suomen yliopiston globaalin vastuun edistäminen.

Kehittämispalvelut, Kansainväliset kehittämispalvelut

roseanna.avento@uef.fi | 040 355 3828

0403553828
040 3553828
040 355 3828
+358 40 355 3828
+35840 355 3828
040 3553 828
+358 40 3553 828
+35840 3553 828
+358 40 3553828
+35840 3553828
+358403553828

Koordinoin useita ruokaturvaan ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä projekteja, joita Itä-Suomen yliopisto implementoi globaalissa etelässä. Tällä hetkellä teen tohtoritutkintoa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ympäristöpolitiikan tutkimusryhmässä. Tutkimukseni käsittelee Suomen korkeakoulujen roolia globaalissa ruokaturvan edistämisessä. Lisäksi teen tutkimusta kalatalouteen liittyen.

Julkaisut

28 kappaletta