SANNA AALTONEN

Yliopistonlehtori

Sosiologian yliopistonlehtori


Olen taustaltani sosiologi, VTT ja sosiologian dosentti (HY). Tulin Itä-Suomen yliopistoon vuonna 2018, jota ennen työskentelin erikoistutkijana Nuorisotutkimusseurassa ja tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. Olen aiemmin tehnyt erityisesti laadullista nuorisotutkimusta aiheenani sukupuolinen häirintä, siirtymät aikuisuuteen, ylisukupolviset suhteet, työn ja koulutuksen marginaalit, prekaari työelämä ja hyvinvointi.

Vuosina 2020-2021 olen affilioituneena STN -rahoitteiseen konsortioon BIBU - Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (johtaja Professori Anu Kantola, Helsingin yliopisto, https://bibu.fi/ ), jonka puitteissa tarkastelen paperityöläisten asemaa ja yhteiskunnallisia näkemyksiä.

Annan ohjausta jatko-opiskelijoille asiantuntemukseni puitteissa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiologia

Sähköposti

sanna.aaltonen@uef.fi

Puhelin

050 471 1944

Avainsanat

Opetustehtävät

Lukuvuonna 2021-22 opetan yksin tai yhdessä kollegojen kanssa seuraavilla kursseilla
5524108 Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin
5511605 Projektiosaamisen perusteet
5524003 Sosiaalitieteiden laadullisten menetelmien harjoituskurssi
5511601 Sosiaalipedagogiikan ja sosiologian teoriat
5525350 Sosiologian graduseminaari
5511608 Sosiologinen nuorisotutkimus
5511602 Yhteiskunnan jäsenyys ja hyvinvointi

Yhteiskunnalliset tehtävät

  • Westermarck -seuran varapuheenjohtaja
  • Apulaistoimittaja (associate editor): Journal of Youth Studies, https://www.tandfonline.com/loi/cjys20
  • Toimituskunnan jäsen: Journal of Applied Youth Studies, https://www.springer.com/journal/43151
  • NEET-nuorten mielenterveyspalvelut -hanke (THL), ohjausryhmän jäsen

Tutkimusryhmät ja -projektit

Päättyneet tutkimushankkeet:

2016-2019 – PROMEQ – Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, rahoittaja Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto, konsortion johtaja prof Marja Vaarama, työpaketin tutkimusryhmä: dos Sanna Aaltonen (PI), YTT Antti Kivijärvi, VTM Martta Myllylä, YTM Vesa Välimäki

2015-2017 – Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla, rahoittaja Koneen Säätiö, projektiryhmä: dos Anu-Hanna Anttila (PI), dos Sanna Aaltonen, dos Päivi Berg, YTM Terhi Hautamäki, VTM Vuokko Härmä, TAM Sami Perttillä, dos Hanna Ylöstalo

2014-2015 – Nuoret luukulla -palvelujärjestelmähanke konsortiona THL:n kanssa, rahoittaja OKM, projektiryhmä: VTT Sanna Aaltonen (PI), dos Päivi Berg

2011-2013 – Ylisukupolviset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen, rahoittaja Nuorisotutkimusseura, henkilökohtainen tutkimusprojekti

2008-2010 – Mahdollisia ja todennäköisiä tulevaisuuksia – Huono-osaisten nuorten siirtymät aikuisuuteen, rahoittaja Suomen Akatemia, henkilökohtainen tutkijatohtorin projekti

2003-2007 – Toimijuus ja valta nuoren elämässä: rajat ja mahdollisuudet, rahoittaja Helsingin yliopisto, projektiryhmä: dos Tuula Gordon (PI), VTM Sanna Aaltonen, VTT Tarja Tolonen

1999-2006 – Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä, useita rahoittajia, henkilökohtainen väitöskirjahanke

Linkit

Julkaisut