Tarkenna hakuasi

Sanna Mustasaari

Sanna Mustasaari

Yliopistotutkija

Tutkijatohtori

OTT, yliopistotutkija (Suomen Akatemian tutkijatohtori)

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

sanna.mustasaari@uef.fi | 050 476 6763

0504766763
050 4766763
050 476 6763
+358 50 476 6763
+35850 476 6763
050 4766 763
+358 50 4766 763
+35850 4766 763
+358 50 4766763
+35850 4766763
+358504766763

OTT Sanna Mustasaari toimii yliopistotutkijana Hyvinvointioikeuden keskuksessa oikeustieteiden laitoksella. Hänen tutkimushankkeensa Lapset muilla mailla: Relationaalinen analyysi lastensuojelusta transnationaaleissa konteksteissa (Children Abroad: A Relational Analysis of Finnish Child Protection and Welfare in Transnational Contexts [CARELA], Suomen Akatemia 2020-2024) keskittyy lastensuojelun ylirajaisuuteen erilaisissa tilanteissa. Lisäksi hän johtaa pohjoismaista työryhmäsarjaa NOS-HS exploratory workshop series: Transnational Childhoods, Transnational Rights (ks. https://uefconnect.uef.fi/en/group/nos-hs-workshop-series-transnational-childhoods-transnational-rights-nordic-responses-to-global-challenges-in-the-field-of-child-protection/ ) sekä sosiaalityön VTR rahoituksen saaneen SUOJATIE-konsortiohankkeen osahanketta.

Hänen väitöskirjansa “Rethinking recognition: Transnational families and belonging in law” (2017) käsitteli transnationaalien perhesuhteiden oikeudellisuutta, kansalaisuutta, kuulumista ja tunnustussuhteita erilaisissa normatiivisissa konteksteissa.

Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa kohdistuu erityisesti oikeuden ja uskonnon välisiin rajapintoihin, perhesuhteiden sääntelyyn, ihmisoikeuksiin, lasten oikeuksiin, transoikeuksiin, kansainväliseen lapsi- ja perheoikeuteen, ulkomaalaisoikeuteen, feministiseen oikeusteoriaan sekä maahanmuuton ja transnationalisuuden tutkimukseen.

Julkaisut

Peer-reviewed scientific articles

 1. S Mustasaari. Forthcoming in 2023. ‘Challenges of cross-border child protection between Eastern and Western Europe: Russia and Central Eastern Europe in the files of the Finnish Central Authority’, in D Wiedemann, K Duden and J Antomo (eds), Changing families, changing family law -Convergence or divergence in Europe? (Intersentia)
 2. Mustasaari, S. 2023. ’Bileet! Feministinen teoria, relationaalinen autonomia ja nuorten seksuaalioikeudet’. [Party! Feminist theory, relational autonomy and sexual rights of adolescents] Teoksessa Maija Aalto-Heinilä, Anna Mäki-Petäjä-Leinonen & Paul Tiensuu (toim.) Itsemääräämisoikeus. Vastapaino. Koko teos luettavissa osoitteessa https://blogit.vastapaino.fi/oa-kirjat/itsemaaraamisoikeus
 3. Mustasaari, S. 2022. ‘Children abroad: A relational analysis of cross-border child protection cases in the Finnish Central Authority’, Child and Family Law Quarterly 34:4. Luettavissa https://www.familylaw.co.uk/docs/pdf-files/children-abroad-cflq-2023-1.pdf?sfvrsn=a4ebc9a8_2 .
 4. Al-Sharmani, M. & Mustasaari, S. 2023. Islamic Family Law(s) in Finland: Reflections on Freedom of Religion from the Perspective of Well-being’, Temenos – Nordic Journal of Comparative Religion 58:2, 217-238. Available at https://journal.fi/temenos/article/view/113886 .
 5. Al-Sharmani, M. & Mustasaari, S. 2022. ‘Nuoret somalitaustaiset muslimit ja islamilainen perheoikeus.’ [Young Somali Muslims and Islamic Family Law] In: Johanna Konttori & Teemu Pauha (eds.). Suomalaiset muslimit. Helsinki: Gaudeamus.
 6. Nieminen, K., Hurri, S., Soirila, U. & Mustasaari, S., 2021, ’Uusi oikeustapausanalyysi’ in Nieminen, K. & Lähteenmäki, N. (eds.) Empiirinen oikeustutkimus. Helsinki: Gaudeamus, 233-224.
 7. Al-Sharmani, M. & Mustasaari, S. 2021. ‘Governing Divorce Practices of Somali Finnish Muslims: Does Religious Literacy Matter?’ in T. Sakaranaho, T. Aarrevaara and J. Konttori (eds.) Challenges of Religious Literacy. Springer.
 8. Mustasaari, S. 2020. ‘Affective constructions of justice: ISIS-families and the law in the Finnish public debate,’ Oñati Socio-Legal Series 11(4), pp. 1036–1065. Luettavissa https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1198
 9. Mustasaari, S. 2020 ‘Finnish Children or “Cubs of the Caliphate”? Jurisdiction and State ‘Response-ability’ in Human Rights Law, Private International Law and the Finnish Child Welfare Act,’ Oslo Law Review 1/2020, 22-45. Luettavissa https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/ISSN.2387-3299-2020-01-03
 10. Mustasaari, S. & Vora, V. 2019. ‘Muslim marriages, wellbeing and the law’, in Marja Tiilikainen, Mulki Al-Sharmani, & Sanna Mustasaari (eds.) Wellbeing of Transnational Muslim Families: Marriage, Law and Gender, pp. 39-58. London, New York: Routledge. Koko teos luettavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/312101
 11. Tiilikainen, M., Al-Sharmani, M. & Mustasaari, S. 2019. ‘Introduction: Wellbeing, family life, and transnational Muslims in the West’ in Marja Tiilikainen, Mulki Al-Sharmani & Sanna Mustasaari (eds.) Wellbeing of Transnational Muslim Families: Marriage, Law and Gender, pp. 1-21. London, New York: Routledge.
 12. Nieminen, K. & Mustasaari S. 2019. ‘Narratives of Belonging: Religion, Gendered body and claims of autonomy and authenticity,’ in Anne Macduff & Dorota Gozdecka (eds.) Beyond the Gendered Subject – The Provocation of the ‘Post’ in Law and Feminist Thought, 3. chapter. London, New York: Routledge.
 13. Mustasaari, S. & Al-Sharmani, M. 2018. ‘Between ‘Official’ and ‘Unofficial’: Discourses and Practices of Muslim Marriage Conclusion in Finland’, Oxford Journal of Law and Religion, rwy029, https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy029
 14. Al-Sharmani, M., Mustasaari, S. & Ismail, A. 2018.’Uskonnollinen perheriitojen sovittelu suomalaisissa moskeijoissa: kehittyviä rooleja ja muovautuvia käytäntöjä,’ in Johanna Hiitola, Merja Anis & Kati Turtiainen (eds.) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. [Migration, services and welfare. Evolving practices in encounters] Vastapaino. Finnish translation of previously published article ’Faith-based Family Dispute Resolution in Finnish Mosques: Unfolding Roles and Evolving Practices’.
 15. Mustasaari, S. 2017. ‘Ruling on belonging: Transnational marriages in Nordic immigration laws,’ Migration Letters 14:1, pp. 25-37.
 16. Al-Sharmani, M., Tiilikainen, M. & Mustasaari, S. 2017. ‘Editorial: Transnational Migrant Families: Navigating Marriage, Generation and Gender in Multiple Spheres,’ Migration Letters 14:1, pp. 1-10.
 17. Al-Sharmani, M., Mustasaari, S. & Ismail, A. 2017. ‘Faith-based Family Dispute Resolution in Finnish Mosques: Unfolding Roles and Evolving Practices,’ in Samia Bano (ed), Gender and Justice in Family Law Disputes: Women, Mediation, and Religious Arbitration, pp. 270-291. Waltham, MA, USA: Brandeis University Press.
 18. Mustasaari, S. 2016. ‘Best interests of the child in family reunification – A citizenship test disguised?’ in Griffiths, A., S. Mustasaari & A. Mäki-Petäjä-Leinonen, (eds.) Subjectivity, Citizenship and Belonging in Law: Identities and Intersections, pp. 124-145, Abingdon: Routledge.
 19. Mustasaari, S. 2015. ‘Law, Agency and the Intimate Relationships of Young People: from Rights to Duties and Back?’ in Dorota Gozdecka & Magdalena Kmak (eds.) Europe at the Edge of Pluralism, pp. 133–146. Cambridge: Intersentia.
 20. Mustasaari, S. and Koulu, S. 2015. ‘State Curriculum and Parents’ Convictions under the European Convention on Human Rights,’ in M. Jänterä-Jareborg (ed.) The Child’s Interests in Conflict: The Intersections between Society, Family, Faith and Culture, pp. 55–72. Intersentia.
 21. Mustasaari, S. 2015. ‘The “nuclear family paradigm” as a marker of rights and belonging in transnational families,’ Social Identities 21:4, pp. 359–372.

Non-refereed scientific articles

 1. Mustasaari, S. Forthcoming in 2022. ‘Editorial – Transnational Child Protection’, Child and Family Law Quarterly 2022:4.
 2. Mustasaari, S. & Nieminen, K., 2021, ‘Law and emotions – new paths for research?’ No Foundations: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice.18, i-x.
 3. Mustasaari, S. 2021 ‘Best Interests and Joint Governance: Tracing Slowly Emerging Diversity in Finnish Family Law’ in M. Foblets & N. Yassari (eds.) Family Law and Cultural Diversity. Springer.
 4. Mustasaari, S. 2019. ‘Extra-Judicial Muslim Divorces and Family Mediation in the Nordic Countries: What Role is There for the Welfare State?’ in K. Boele-Woelki (ed.) Plurality and Diversity of Family Relations in Europe, pp. 285-312. Cambridge: Intersentia.
 5. Nieminen, K., & Mustasaari, S. 2019. Editorial: Good Judgment? No Foundations : An Interdisciplinary Journal of Law and Justice, (16).
 6. Karjalainen, K., Mikkilä, T., Mustasaari, S., Salminen, K. & Mäki-Petäjä-Leinonen, A. 2018. Lainopillinen ja yhteiskuntatieteellisesti painottunut tutkimus: Yhtä perhettä. [Legal-dogmatic research and socio-legal research: One family] Lakimies 6/2018.
 7. Mustasaari, S. 2016. ‘CEDAW and the Riddle of Diversity: Can Culture, Traditions or Religion Justify Economic Inequalities Embedded in Family Laws?’ in M. Jänterä-Jareborg & H. Tigroudja (eds.) Women’s Human Rights and the Elimination of Discrimination / Les droits des femmes et l’élimination de la discrimination, pp. 391-420. Leiden: Brill.
 8. Mustasaari, S., A. Mäki-Petäjä-Leinonen & A. Griffiths. 2016. ’Identities and Intersections: Critical Perspectives on the Person of the Law,’ in Griffiths, A., S. Mustasaari & A. Mäki-Petäjä-Leinonen, (eds.) Subjectivity, Citizenship and Belonging in Law: Identities and Intersections, pp. 3-23, Abingdon: Routledge.
 9. Mustasaari, S. 2013. ‘Nahkatakkisia tyttöjä ja neitsythäkkejä – “normaalius” nuorten seksuaalioikeuksien määrittäjänä,’ [Girls in leather jackets and caged virgins – Defining the sexual rights of adolescents through “normality”] in S. Hakalehto-Wainio & L. Nieminen (eds.) Lapsen oikeudet murroksessa. Lakimiesliiton kustannus.
 10. Koulu, S. & Mustasaari, S. 2012. Kansainväliset lapsen huoltoa koskevat velvoitteet ja Suomen käytäntö,’ [International obligations of the state and Finnish praxis regarding children’s care and custody] in M. Mikkola and O. Khazova (eds.) Riita lapsen huollosta Suomessa ja Venäjällä. University of Helsinki, Forum Iuris, s. 35-55.
 11. Mustasaari, S. 2012. ‘KKO 2012:11 Isyyslain siirtymäsäännösten kanneaika,’[Case commentary] in P. Timonen (ed.) KKO:n ratkaisut kommentein 2012:1. Helsinki: Talentum.
 12. Mustasaari, S. 2008. ’Islamilainen perheoikeus Suomen oikeusjärjestelmässä’ [Islamic family law in the Finnish legal system] in Oikeustiede-Jurisprudentia XLI, the year book of the Finnish Lawyers’ Society.

Scientific books (monographs) and edited collections

 1. Edited Journal Special Issue. Forthcoming in 2022. ‘Transnational Child Protection,’ Child and Family Law Quarterly 2022:4, guest edited by Sanna Mustasaari et al.
 2. Edited Journal Special Issue. 2017. ‘Transnational Migrant Families: Navigating Marriage, Generation and Gender in Multiple Spheres,’ Migration Letters 14:1, guest edited by Mulki Al-Sharmani, Marja Tiilikainen & Sanna Mustasaari.
 3. Mustasaari, S. 2017. Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Finland, Leiden: Brill.
 4. Edited volume: Subjectivity, Citizenship and Belonging in Law: Identities and Intersections. 2016. Abingdon: Routledge. Edited by A. Griffiths, S. Mustasaari & A. Mäki-Petäjä-Leinonen.
 5. Edited volume: Wellbeing of Transnational Muslim Families: Marriage, Law and Gender. 2019. Routledge. Edited by M. Tiilikainen, M. Al-Sharmani & S. Mustasaari.

Theses

 1. Mustasaari, S. 2017. Doctoral dissertation (article-based): Rethinking recognition: Transnational families and belonging in law. Helsinki: University of Helsinki.

Publications intended for the general public

 1. Mustasaari, S. 2022. ‘The issue of extraterritorial jurisdiction in the repatriation of children detained in Syrian camps: shortcomings in the ECtHR judgment in H.F. and Others v. France’ Strasbourg Observers blog, available at https://strasbourgobservers.com/2022/11/01/the-issue-of-extraterritorial-jurisdiction-in-the-repatriation-of-children-detained-in-syrian-camps-shortcomings-in-the-ecthr-judgment-in-h-f-and-others-v-france%EF%BF%BC/
 2. Mustasaari, S. 2022. ’Koillis-Syyrian leireillä olevien lasten ja äitien oikeudet esillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa – H.F. ja muut vastaan Ranska’ [The rights of children and mothers in camps in North-East Syria are presented at the European Court of Human Rights – H.F. and others against France] Perustuslakiblogi 9.2022 https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2022/09/20/sanna-mustasaari-koillis-syyrian-leireilla-olevien-lasten-ja-aitien-oikeudet-esilla-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimessa-h-f-ja-muut-vastaan-ranska/
 3. Mustasaari, S. 2019. ’Al-Holin suomalaisnaiset ja -lapset kansainvälisen yksityisoikeuden näkökulmasta’ [Finnish women and children in the al-Hol camp from the perspective of private international law] Perustuslakiblogi12.2019 https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2019/12/17/sanna-mustasaari-al-holin-suomalaisnaiset-ja-lapset-kansainvalisen-yksityisoikeuden-nakokulmasta/
 4. Mustasaari, S. & Al-Sharmani, M. 2018. ’Sharia-laki ymmärretään usein väärin – Vastakkainasettelu islamin normien ja Suomen lain välillä perustuu yksinkertaistuksiin’ [Op-ed: Sharia law is often misunderstood – The confrontation between Islamic norms and Finnish law is based on simplifications] Helsingin Sanomat 15.6.2018. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005719849.html

 

Julkaisut

10 kappaletta