SANNA MUSTASAARI

Tutkijatohtori

OTT, tutkijatohtori (Suomen Akatemia)


OTT Sanna Mustasaari toimii tutkijatohtorina Hyvinvointioikeuden keskuksessa oikeustieteiden laitoksella. Hänen väitöskirjansa “Rethinking recognition: Transnational families and belonging in law” (2017) käsitteli transnationaalien perhesuhteiden oikeudellisuutta, kansalaisuutta, kuulumista ja tunnustussuhteita erilaisissa normatiivisissa konteksteissa. Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa kohdistuu erityisesti oikeuden ja uskonnon välisiin rajapintoihin, perhesuhteiden sääntelyyn, ihmisoikeuksiin, lasten oikeuksiin, kansainväliseen lapsi- ja perheoikeuteen, ulkomaalaisoikeuteen, feministiseen oikeusteoriaan sekä maahanmuuton ja transnationalisuuden tutkimukseen.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

sanna.mustasaari@uef.fi

Puhelin

-

Opetustehtävät

Mustasaari osallistuu opetukseen kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden aloilla sekä ohjaa tutkielmia ja väitöstutkimuksia.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Mustasaari on mukana asiantuntemuksensa alaan kuuluvissa työryhmissä.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Mustasaaren käynnissä olevassa tutkimushankkeessa ”Lapset muilla mailla: Relationaalinen analyysi suomalaisesta lastensuojelusta transnationaalisissa konteksteissa” (“Children Abroad: A Relational Analysis of Finnish Child Protection and Welfare in Transnational Contexts [CARELA]” tutkitaan lastensuojelua ylirajaisissa konteksteissa. Projektin rahoittajana on Suomen Akatemia (2020-2023). Lisäksi hän vetää pohjoismaista NOS-HS työryhmäsarjaa  Transnational Childhoods, transnational rights (2021-2023).

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut