Hyvinvointioikeuden keskus

Tutkimusryhmä

Hyvinvointioikeuden keskus kokoaa yhteen ihmisten hyvinvointiin liittyvän oikeustieteellisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Lähes kolmenkymmenen tutkijan keskus on merkittävin alan tutkimus- ja opetuskeskittymä Suomessa.

Hyvinvointioikeuden keskus toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Monitieteisesti verkottunut keskus tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointia edistävien ja tutkivien toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Se reagoi ketterästi hyvinvointiin liittyviin ajankohtaisiin tutkimus- ja koulutustarpeisiin, joita muuttuva toimintaympäristö tuottaa.

Keskuksen tutkimustoiminnan ytimessä ovat yksilön hyvinvointiin liittyvät perustavanlaatuiset oikeudet ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa, kuten lapsuudessa ja vanhuudessa. Keskuksessa tutkitaan myös muun muassa toimeentuloturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmän eri lohkoja sekä hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen osallistuvia viranomaisia ja muita toimijoita.

Hyvinvointioikeus ei viittaa käsitteenä itsenäiseen oikeudenalaan vaan pikemminkin oikeustieteellisen tutkimuksen kokonaisuuteen, jonka kohteena ovat taloudelliseen toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvä oikeudellinen sääntely.

Hyvinvointioikeutta voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella julkisoikeuden tutkintojen pääaineena tai sivuaineena. Oppiaine on myös erinomainen sivuaine esimerkiksi sosiaalityötä, lääketiedettä tai yhteiskuntapolitiikkaa opiskelevalle. Hyvinvointioikeuden perus- ja aineopinnot ovat suoritettavissa myös avoimen yliopiston kautta.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut