SANNA RYYNäNEN

Yliopistonlehtori

Olen sosiaalipedagogiikkaan erikoistunut yhteiskuntatieteilijä. Toimin sekä opetustehtävissä että tutkijana ja tietokirjailijana. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella työskentelen sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtorina 50-prosenttisessa työsuhteessa. Opetan Kuopion kampuksella sosiaalitieteiden kandidaattiopinnoissa sekä sosiaalipedagogiikan ja Hyvinvointi yhteiskunnassa -maisteriopinnoissa. Lisäksi ohjaan väitöskirjoja.

Tutkimukseni keskittyy yhteiskunnan marginaaleihin ja marginalisoiviin rakenteisiin sekä esittäviin taiteisiin yhteiskunnallisena toimintana. Olen erikoistunut luoviin, toiminnallisiin ja osallistuviin tutkimusmenetelmiin ja toimin tieteellis-taiteellisissa yhteenliittymissä, esimerkiksi Saimaan Teatterin tutkijajäsenenä ja Puhekupla-kollektiivissa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalipedagogiikka

Sähköposti

sanna.ryynanen@uef.fi

Puhelin

040 355 2639

Tutkimusryhmät ja -projektit

Lähiöbaareissa ja seurantaloilla. Tutkimus teatterista ja esitystaiteesta yhteiskunnallisina tekoina. 2020 – 2022.

Hankkeessa tutkitaan teatterin ja esitystaiteen roolia ja merkityksiä yhteiskunnallisena toimintana ja keskusteluna. Se perehtyy ruohonjuuritason genrerajoja rikkoviin ja monenlaista yhteiskunnallisuutta ja poliittista toimintaa toteuttaviin toimijoihin ja teoksiin, jotka edustavat esittävien taiteiden niin kutsuttua uutta yhteiskunnallisuutta. Sen tavoitteena on rakentaa uutta yhteiskuntatieteellistä ymmärrystä esittävien taiteiden yhteiskunnallisuudesta ja yhteiskunnallisista merkityksistä.

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut