SARI-JOHANNA KARHAPää

Yliopistonlehtori

Tutkin luottamusta aineettoman pääoman johtamisen näkökulmasta. Väitöskirjassani tutkin luottamuksen kehittymistä organisaatiofuusion tapauksessa. Tutkimukseni kohdentuu organisaation sidosryhmien ja erityisesti asiakassuhteiden johtamisen teemoihin kansainvälisen vähittäiskaupan alalla.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos

Sähköposti

sari-johanna.karhapaa@uef.fi

Puhelin

050 442 2548

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut