SARI HAVU-NUUTINEN

Professori

Professori, kasvatustiede, erityisesti alkukasvatus


Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

sari.havu-nuutinen@uef.fi

Puhelin

050 442 2356

Avainsanat

Opetustehtävät

Opettajan pedagogiset opinnot
Alkukasvatuksen sivuaineopinnot
Syventävien opintojen tutkielmien ohjaus
Jatkokoulutettavien ohjaus

Tutkimusryhmät ja -projektit

Yritystä oppimisympäristöihin-Joustavien oppimisympäristöjen kehittäminen
Opetus ja oppiminen alkukasvatuksessa
Luonnontieteen opetus ja oppiminen

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut