SARI TILLONEN

Yliopisto-opettaja

Työskentelen yliopisto-opettajana historia- ja maantieteiden laitoksella.

Väitöstutkimukseni käsittelee yhteiskuntaopin oppiaineen historiaa ja nykytilaa historiallis-fenomenografisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Erityisessä tarkastelussa ovat lukiolaiset, sekä historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi suuntautuvat historian pääaineopiskelijat.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

Sähköposti

sari.tillonen@uef.fi

Puhelin

046 921 3258

Avainsanat

Opetustehtävät

Yhteisopetan kandivaiheen opiskelijoille historian tiedonhankintaa ja tutkimusprosessin harjoituksia, sekä olen mukana työelämävalmiudet kurssilla. Maisterivaiheen opiskelijoille yhteisopetan historian ja yhteiskuntaopin opetusta käsittelevillä kursseilla. Näiden lisäksi minut tapaa historian ja maantieteen yhteisessä, pedagogisesti suuntautuneessa maisteriseminaarissa.