Tarkenna hakuasi

Sari  Tillonen

Sari Tillonen

Yliopisto-opettaja

Työskentelen yliopisto-opettajana historia- ja maantieteiden laitoksella.

Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

sari.tillonen@uef.fi | 046 921 3258

Erikoistun koulutushistoriaan painotuksena historian ja yhteiskuntaopin oppiaineiden historiallinen kehitys osana suomalaista koulutusjärjestelmän kehitystä 1800-luvulta nykypäivään. Opetan historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi suuntauvien opintojaksoilla, historian uravalinnoissa, sekä vastaan uudemman ajan Suomen historiaa käsittelevistä opintojaksoista laitoksella.

Väitöstutkimukseni tarkastelee yhteiskuntaopin historiaa ja nykytilaa historiantutkimuksellisin ja fenomenografisin menetelmin. Tutkimustehtävänä on tutkia yhtäältä yhteiskuntaopin oppiaineen historiallista muotoutumista ja itsenäistymisprosessia 2000-luvun alussa sekä toisaalta historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä yhteiskuntaopista.

 

Julkaisut

3/3 kappaletta