SARI TILLONEN

Yliopisto-opettaja

Väitöskirjatutkija historia- ja maantieteiden laitoksella.


Väitöstutkimukseni tarkastelee yhteiskuntaopin historiaa ja nykytilaa historiantutkimuksellisin ja fenomenografisin menetelmin. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia yhtäältä yhteiskuntaopin oppiaineen historiallista muotoutumista sekä toisaalta historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajaopiskelijoiden -ja opettajien käsityksiä yhteiskuntaopin asiantuntijuudestaan.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

Sähköposti

sari.tillonen@uef.fi

Puhelin

046 921 3258

Avainsanat

Opetustehtävät

Työskentelen ensisijaisesti väitöskirjatutkijana.Väitöskirjatyön ohessa yhteisopetan HiMalla aineenopettajaksi suuntauvien kursseilla. Näitä ovat kandivaiheessa historian uravalinnat, sekä maisterivaiheessa vuorovuosin toteutettavat yhteiskuntaopin teemakurssi, historian opettamisen erityiskysymyksiä, oppimista, opetusta ja didaktiikkaa ja SYSI. Toimin myös HiMan pedagogisesti suuntautuneiden opinnäytteiden toisena ohjaajana ja yhtenä historian ja maantieteen yhteisen opeseminaarin vetäjistä.

Linkit