SARI TILLONEN

Nuorempi tutkija

Early Stage Researcher

Työskentelen väitöskirjatutkijana historia- ja maantieteiden laitoksella.


Väitöstutkimukseni tarkastelee yhteiskuntaopin historiaa ja nykytilaa historiantutkimuksellisin ja fenomenografisin menetelmin. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia yhtäältä yhteiskuntaopin oppiaineen historiallista muotoutumista sekä toisaalta historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajaopiskelijoiden -ja opettajien käsityksiä yhteiskuntaopin asiantuntijuudestaan.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

Sähköposti

sari.tillonen@uef.fi

Puhelin

046 921 3258

Avainsanat

Opetustehtävät

Väitöskirjaprojektin ohessa yhteisohjaan pedagogisesti orientoituneita tutkielmia ja olen mukana HiMan Opeseminaarissa.

Linkit