SINI KONTKANEN

Tutkijatohtori

Tutkimusalueisiini kuuluu mm. opettajien ja opettajaopiskelijoiden ammatillinen kehittyminen teknologispedagogisen sisältötiedon näkökulmasta. Toimin tällä hetkellä tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa FINSCI -hankkeessa, jossa Itä-Suomen yliopistossa tutkimme erityisesti vanhempien tiedepääomaa ja lasten tiedelukutaitoa.  Toimin vastuuopettajana työssä käyville opettajille suunnatussa Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksessa, sekä koulutan opettajaopiskelijoita digitaalisen oppimisen ja alkuopetuksen teemoista sekä toimin kandi-, pro gradu- ja väitöskirjaohjaajana.

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

sini.kontkanen@uef.fi

Puhelin

050 570 7945

Avainsanat

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut