Tarkenna hakuasi

Sinikka Selin

Vieraileva tutkija

Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

sinikka.selin@uef.fi

Nuorten kaupunkikarjalaiset identiteetit -tutkimukseni käsittelee karjalaisiksi itsensä kokevien nuorten ja nuorten aikuisten omakuvia sekä heidän karjalaisuuteen liittyvää toimintaa. Tutkimus on osa Maria Lähteenmäen johtamaa Urbaani karjalaisuus -hanketta.

Yhteiskunnan kiihtyvä muutos ei ole vähentänyt ihmisten tarvetta tuntea yhteenkuuluvuutta muiden kanssa. Yhteenkuuluvuus voi kiinnittää henkilön johonkin tiettyyn alueeseen tai kulttuuriin, kuten karjalaisuuteen. Tutkimuksen lähtökohtana on nuorten omat määrittelyt karjalaisuudesta. Tutkimuskysymyksiä ovat, millaiseksi kaupunkimaisissa yhteisöissä elävät 15–35-vuotiaat mieltävät karjalaisuuden ja mitä karjalaisuus merkitsee heille. Lisäksi tutkitaan nuorten toimintaa järjestöissä ja sosiaalisen median kanavissa.

Tutkimuksessa keskeiset lähdeaineistot muodostuvat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kanssa toteutetun ”Karjalaiset perinteet, muistaminen ja arki 2000-luvulla” -keruusta sekä karjalaisnuorten järjestöjen jäseniin suunnatuista kyselyistä ja haastatteluista. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään sosiaalisen median (Facebook, Instagram) sisältöjä. Perinteen uusintamisen lisäksi nuoret ja nuoret aikuiset ovat avainasemassa kulttuurin uudelleenmuotoutumisessa, ja tutkimus pyrkii tavoittamaan etenkin karjalaisuuden uusia ilmenemismuotoja.

Julkaisut

3 kappaletta