Tarkenna hakuasi

Sirkku  Lähdesmäki

Sirkku Lähdesmäki

Yliopistonlehtori

Työtehtäviini kuuluu yliopistopedagogiikan edistäminen, tutkimus ja opetus. Tutkimuskohteenani ovat andragogiikka, digitaalinen pedagogiikka opetuksen ja oppimisen kontekstissa sekä ilmiölähtöinen näkökulma opetuksen suunnitteluun.

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

sirkku.lahdesmaki@uef.fi | 050 449 1438