Tarkenna hakuasi

Suvianna Hakalehto

Professori

Oikeustieteen professori (erityisesti lapsioikeus ja koulutusoikeus)
Puhelin: 0400947228
Twitter: @Suvianna_H

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

suvianna.hakalehto@uef.fi | 050 576 5813

0505765813
050 5765813
050 576 5813
+358 50 576 5813
+35850 576 5813
050 5765 813
+358 50 5765 813
+35850 5765 813
+358 50 5765813
+35850 5765813
+358505765813

Suvianna Hakalehto on oikeustieteen professori, jonka opetusvastuuseen oikeustieteiden laitoksella kuuluvat vahingonkorvausoikeus, lapsioikeus ja koulutusoikeus. Suvianna väitteli Helsingin yliopistossa väitöskirjalla ”Valta ja vastuu. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa” (2008). Myöhemmin hän suuntautui lapsen oikeudellisen aseman tarkasteluun. Suviannan post doc -tutkimus ”Oppilaan oikeudet opetustoimessa” ilmestyi 2012 ja ”Lapsioikeuden perusteet” 2018.

Suvianna on kiinnostunut alaikäisen oikeudellisesta asemasta eri toimintaympäristöissä (esim. perhe, koulu, terveydenhuolto, lastensuojelu, ulkomaalaisasiat) ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa. Suviannan viimeaikainen tutkimus on liittynyt erityisesti opetustoimen juridiikkaan (kurinpito, inkluusio, opetustoimen valvonta). Tällä hetkellä hän tutkii lapsen oikeudellista asemaa varhaiskasvatuksessa sekä perus- ja ihmisoikeusloukkauksen korvaamista. Suvianna kuuluu asiantuntijana oikeusministeriön työryhmään jonka tehtävänä on laatia esitys julkisen vallan käyttäjän korvausvastuuta koskevan sääntelyn muuttamiseksi.

Suvianna on toiminut useissa asiantuntijatehtävissä sekä kouluttaa mm. asianajajia, tuomareita sekä opetustoimen, terveydenhuollon ja lastensuojelun ammattilaisia. Suvianna oli perustamassa Lapsioikeusjuristit ry:tä ja toimi sen puheenjohtajana 2013-2020. Hän on Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallituksen ja Pohjoismaisten lakimieskokousten Suomen paikallisjohtokunnan jäsen. Lisäksi Suvianna kuuluu Lakimiesliiton oikeuspoliittiseen valiokuntaan.

 

Julkaisut

40 kappaletta