Tarkenna hakuasi

Siviilioikeuden tutkimusryhmä profiilikuva

Siviilioikeuden tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.08.2020 -
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Siviilioikeuden tutkimusryhmä kokoaa yhteen tutkijat, joiden tutkimusintressit kohdistuvat siviilioikeuden eri osa-alueisiin. Ryhmän jäsenet tekevät muun muassa varallisuusoikeuden, kauppaoikeuden, työoikeuden, perhe- ja jäämistöoikeuden sekä kansainväliseen yksityisoikeuden alaan kuuluvaa tutkimusta.

Siviilioikeuden normit koskevat sekä yrityksiä niiden kaupallisessa toiminnassa että yksilöitä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Molemmat puolet näkyvät myös siviilioikeuden tutkimuksessa. Yhtäältä tutkimusryhmän tutkijat tarkastelevat kaupankäynnin muuttuvaa kansallista ja kansainvälistä sääntelykehystä, muun muassa rajat ylittäviä kaupallisia sopimuksia, immateriaalioikeuksien suojaa ja kilpailuoikeutta. Toisaalta tutkimus kohdistuu yksilön oikeudelliseen asemaan perheessä, työssä, kuluttajana ja muissa sopimussuhteissa. Tältä osin tutkimuksessa painottuvat muun muassa yksilön toimintavalmiudet, yhdenvertaisuus, sosiaalinen osallisuus sekä oikeusturva. Myös yksilöitä koskevassa tutkimuksessa on sekä kansallinen että kansainvälinen ulottuvuus.

Tutkijat

Julkaisut

391 kappaletta