Siviilioikeuden tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Siviilioikeuden tutkimusryhmä tekee laaja-alaista kansallisesti ja kansainvälisesti merkityksellistä yksityisoikeudellista tutkimusta.

Siviilioikeuden tutkimusryhmä kokoaa yhteen tutkijat, joiden tutkimusintressit kohdistuvat siviilioikeuden eri osa-alueisiin. Ryhmän jäsenet tekevät muun muassa varallisuusoikeuden, kauppaoikeuden, työoikeuden, perhe- ja jäämistöoikeuden sekä kansainväliseen yksityisoikeuden alaan kuuluvaa tutkimusta.

Siviilioikeuden normit koskevat sekä yrityksiä niiden kaupallisessa toiminnassa että yksilöitä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Molemmat puolet näkyvät myös siviilioikeuden tutkimuksessa. Yhtäältä tutkimusryhmän tutkijat tarkastelevat kaupankäynnin muuttuvaa kansallista ja kansainvälistä sääntelykehystä, muun muassa rajat ylittäviä kaupallisia sopimuksia, immateriaalioikeuksien suojaa ja kilpailuoikeutta. Toisaalta tutkimus kohdistuu yksilön oikeudelliseen asemaan perheessä, työssä, kuluttajana ja muissa sopimussuhteissa. Tältä osin tutkimuksessa painottuvat muun muassa yksilön toimintavalmiudet, yhdenvertaisuus, sosiaalinen osallisuus sekä oikeusturva. Myös yksilöitä koskevassa tutkimuksessa on sekä kansallinen että kansainvälinen ulottuvuus.

Ryhmän jäsenet - UEF

Julkaisut