TEIJA NUUTINEN

Projektitutkija

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja ammatillinen opettaja. Valmistelen sosiaalipedagogiikan alan väitöskirjaa, joka käsittelee ammattitaiteilijoita iäkkäiden hoivayhteisöissä. Olen kiinnostunut taiteilijoiden toimijuuden rakentumisesta, sen mahdollisuuksista ja haasteista kulttuurihyvinvoinnin kontekstissa. Lisäksi tarkastelen taiteilijoiden työotetta, työn tekemiseen liittyviä tapoja ja erityispiirteitä.

Työskentelen osa-aikaisena projektitutkijana UEF:n Vaikuttavuuden talon "Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisen vaikuttavuuden parantaminen Kainuussa" -hankkeessa. Toimin myös freelancer-opettajana/kouluttajana erilaisissa sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. Asiantuntijaosaamistani ovat muun muassa sosiokulttuurinen työ, tutkiva kehittäminen ja hyvinvoinnin/osallisuuden edistäminen.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sähköposti

teija.nuutinen@uef.fi

Puhelin

050 415 6223

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kestävän hyvinvoinnin tutkimusryhmä / UEF : sosiaalipedagogiikan alan väitöskirjatutkimus ”Ammattitaiteilijoiden toimijuus ja työote iäkkäiden hoivayhteisöissä”

WELMA – tohtoriohjelma

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut