Tarkenna hakuasi

Teija  Nuutinen

Teija Nuutinen

Tutkijatohtori

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

teija.nuutinen@uef.fi | 050 300 5533

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden tohtori ja opettaja.  12.4. 24 tarkastettu sosiaalipedagogiikan alan väitöskirjani käsittelee ammattitaiteilijoiden toimijuutta ja työotetta iäkkäiden hoivayhteisöissä.

Toimin myös sosiaalipedagogiikan opettajana Itä-Suomen yliopistossa. Asiantuntijaosaamistani ovat muun muassa sosiokulttuurinen työ ja sosiaalipedagoginen työote, kulttuurihyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä haavoittuvien ihmisryhmien eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset.

1.6.2024 lähtien työskentelen tutkijatohtorina Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU) -tutkimushankkeessa. Tutkimukseni koskee erilaisissa haavoittuvissa asemissa olevien ihmisten, mm. kehitysvammaisten ja harvaan asuttujen maaseutualueiden iäkkäiden ihmisten toimijuutta ja tulevaisuuskuvia.

Julkaisut

6/6 kappaletta