Tarkenna hakuasi

Teija  Nuutinen

Teija Nuutinen

Projektitutkija

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

teija.nuutinen@uef.fi | 050 300 5533

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja opettaja. Valmistelen sosiaalipedagogiikan alan väitöskirjaa, joka käsittelee ammattitaiteilijoita iäkkäiden hoivayhteisöissä. Olen kiinnostunut taiteilijoiden toimijuuden rakentumisesta, sen mahdollisuuksista ja haasteista kulttuurihyvinvoinnin kontekstissa. Lisäksi tarkastelen taiteilijoiden työotetta, työn tekemiseen liittyviä tapoja ja erityispiirteitä.

Toimin myös sosiaalipedagogiikan opettajana Itä-Suomen yliopistossa. Asiantuntijaosaamistani ovat muun muassa sosiokulttuurinen työ ja sosiaalipedagoginen työote, kulttuurihyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä haavoittuvien ihmisryhmien eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset. 1.1.2024 lähtien työskentelen tutkijana Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU) -tutkimushankkeessa.

Julkaisut

6/6 kappaletta