Teija  Nuutinen

Teija Nuutinen

Projektitutkija

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

teija.nuutinen@uef.fi | 050 415 6223

0504156223
050 4156223
050 415 6223
+358 50 415 6223
+35850 415 6223
050 4156 223
+358 50 4156 223
+35850 4156 223
+358 50 4156223
+35850 4156223
+358504156223

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja ammatillinen opettaja. Valmistelen sosiaalipedagogiikan alan väitöskirjaa, joka käsittelee ammattitaiteilijoita iäkkäiden hoivayhteisöissä. Olen kiinnostunut taiteilijoiden toimijuuden rakentumisesta, sen mahdollisuuksista ja haasteista kulttuurihyvinvoinnin kontekstissa. Lisäksi tarkastelen taiteilijoiden työotetta, työn tekemiseen liittyviä tapoja ja erityispiirteitä.

Toimin myös freelancer-opettajana/kouluttajana erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kulttuurihyvinvointialan koulutuksissa. Asiantuntijaosaamistani ovat muun muassa sosiokulttuurinen työ ja työote, tutkiva kehittäminen ja kulttuurihyvinvoinnin/-osallisuuden edistäminen.

Julkaisut

4 kappaletta