TIINA SYYRILä

Nuorempi tutkija

Tohtorikoulutettava

Tutkimusaihe: Lääkityspoikkeamiin liittyvä kommunikaatio
Ohjaajat: Tutkijatohtori Marja Härkänen UEF ja Professori Katri Vehviläinen-Julkunen UEF