MASI - Lääkitysturvallisuuden tutkimusprojekti

Tutkimusryhmä

MASI - Medication Administration Safety & Interventions -tutkimusprojektin tarkoituksena on tutkia ja kehittää erityisesti sairaanhoitajien toteuttaman lääkehoidon turvallisuutta ja lääkehoidon osaamista.

MASI tutkimusprojektin vastuullisena tutkijana toimii dosentti, yliopistotutkija, TtT Marja Härkänen. Hän on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti lääkitysturvallisuuden ja sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen kehittämiseen. Hän on analysoinut lääkehoidon vaaratapahtumia Suomesta, Englannista ja Walesista yhteistyössä mm. Lontoon King’s Collegen kanssa. Suomen Akatemian tutkijatohtorina 2017-2020 hän sovelsi tekstinlouhintamenetelmää vaaratapahtumaraporttien vapaatekstikuvauksiin. Lisäksi MASI projektissa on kehitetty IMAGINE (Interactive Medication Administration Game Intervention for Nurses Education) lääkehoidon 3D peli.

MASI projektissa on käynnissä kahdeksan lääkehoidon turvallisuuteen liittyvää väitöskirjatutkimusta syksyllä 2020 sekä lisäksi useita pro gradu tutkielmia. Näiden tutkimusten aiheina ovat mm. lääkehoidon vaaratapahtumiin liittyvä kommunikaatio, lääkitystietojen ajantasaistaminen, IMAGINE – lääkehoidon 3D pelin vaikutuksen testaaminen sairaanhoitajilla ja sairaanhoitajaopiskelijoilla, kotihoidon lääkitysturvallisuus ja tiedonkulku, suonensisäisen infuusiohoidon etämonitorointi, psykiatrisen potilaan tiedonsaanti lääkehoidossa sekä ns. second victim ilmiö liittyen lääkehoidon vaaratapahtumiin. Tutkimus toteutetaan kansainvälisessä ja monitieteisessä yhteistyössä.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF