TITTA KETTUKANGAS

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtori


Toimin Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella yliopistonlehtorina varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa.
Väitöstutkimukseni (Kettukangas 2017) kohdistui varhaiskasvatuksen perustoiminnot-käsitteen käsiteanalyysiin. Muita tutkimus-, kehittämis- ja hanketyön teemojani ovat lasten osallisuuden toteutuminen varhaiskasvatuksessa ja erityisesti perustoiminnoissa, kokonaisvaltaisen varhaispedagogiikan käsitteellistäminen sekä lasten ruokakasvatus ja siihen liittyvät tutkimuskysymykset.
Olen mukana Itä-Suomen yliopiston, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n ja Suomen Sydänliitto ry:n yhteisessä Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (KOKOAVA) -hankkeessa (2021-2023).

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

titta.kettukangas@uef.fi

Puhelin

050 501 9434

Avainsanat

Opetustehtävät

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus/ kandidaatin tutkinto:
Orientaatio varhaiskasvatukseen (myös avoimen yliopiston puolella)
Varhaispedagogiikka
Varjaispedagogiikan arviointi ja suunnittelu 2
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1
Tutkielmaseminaari
Kandidaatintutkielmien ohjaaminen
Valmistava harjoittelu

Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus:
Monialainen opettajuus /varhaiskasvatuksen opiskelijat
Pro Gradu tutkielmien ohjaaminen ja arviointi

Täydennyskoulutus:
Kasvatuksen ammattilainen ruokakasvattajana 5 op. KOKOAVA-hanke.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI); Varhaiskasvatuksen asiantuntijana tutkimusperustaisten varhaiskasvatuksen laadun arviointikriteerien laadinnassa.

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut