Ruokakasvatuksen ja syömiskäyttäytymisen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä on keskittynyt viimeaikaisessa tutkimuksessaan erityisesti lasten ja nuorten, suurentuneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevien aikuisten ja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten aikuisten syömiskäyttäytymiseen ja ruokakasvatukseen. Tutkimme, kuinka terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kestäviä elintapoja voidaan tukea yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan tasoilla. Lisäksi tutkimme ruokahalua ja painoa sääteleviä mekanismeja fysiologian, tunteiden ja käyttäytymisen tasolla. Tavoitteenamme on kehittää uusia, vaikuttavia menetelmiä ja toimintatapoja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaan elintapaohjaukseen sekä ruoka- ja ravitsemuskasvatukseen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tutkimusryhmän johtajana toimii yliopistonlehtori, dosentti Leila Karhunen (leila.karhunen@uef.fi). Tutkimusryhmässä on tällä hetkellä jäseniä erityisesti kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastosta. Laajempien tutkimus- ja kehittämishankkeiden lisäksi ryhmässä on käynnissä useampia väitöskirjatutkimuksia. Tutkimuksessa yhdistyvät useiden tieteenalojen, kuten ravitsemustieteen, terveystieteiden, käyttäytymistieteiden ja kasvatustieteiden paradigmat ja menetelmät.

Käynnissä olevat hankkeet:
Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (2020–2023), Ruokaketjun toiminnan edistäminen, Ruokavirasto (vastuututkija Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi)
Ruokakunta (2019–2021), Terveyden edistämisen määräraha, STM, www.ruokakunta.com (vastuututkija Sanna Talvia, sanna.talvia@uef.fi)
RuokaTutka (2018–2021), Ruokavirasto, www.ruokatutka.fi (vastuututkija Tanja Tilles-Tirkkonen, tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi)
Kattava Koululounas ja välkyt välipalat (2020–2021), Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määräraha, https://sites.uef.fi/kattava-koululounas/ (vastuututkija Tanja Tilles-Tirkkonen, tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi)

Päättyneet hankkeet:
Maistuva Koulu (2018–2020), Terveyden edistämisen määräraha, STM, www.maistuvakoulu.fi (vastuututkija Tanja Tilles-Tirkkonen, tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi)
SomeBody (SomeBody® mentelmäksi kuntien hyvinvointityöhön) (2018–2020) Terveyden edistämisen määräraha, STM, (vastuututkija Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi)
KEHUVA (Kehonkuva hyvinvoinnin perustana) (2017–2019) Terveyden edistämisen määräraha, STM, www.kehuva.com (vastuututkija Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi)
StopDia (Stop Diabetes – Knowledge-based solutions) (2016–2019) Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto https://sites.uef.fi/stopdia/ (vastuututkija Jussi Pihlajamäki, jussi.pihlajamäki@uef.fi)
MARIA (Multimodal Assessment of food Reward: insights into Individual Appetite control) (2015–2019) Suomen Akatemia (vastuututkija Leila Karhunen)
Eliksiirit. Mind and Body-program. (2011–2014) Salwe Ltd and Tekes (vastuututkija Marjukka Kolehmainen, marjukka.kolehmainen@uef.fi)
KULUMA (Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla) (2009–2011) Tekes (vastuututkija Teuvo Kantanen, teuvo.kantanen@uef.fi)
ELIPA (Elintarvikkeita painonhallintaan) (2007–2010) Tekes (vastuututkija Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi)

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Heidi Kinnunen
    Heidi Kinnunen
  • Katja Ollilainen
    Katja Ollilainen
  • Eeva Rantala
    Eeva Rantala

Yhteistyökumppanit