Ruokakasvatuksen ja syömiskäyttäytymisen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä on keskittynyt viimeaikaisissa tutkimuksissaan erityisesti lasten ja nuorten sekä suurentuneessa tyypin 2 diabetes- tai syrjäytymisriskissä olevien aikuisten ja nuorten aikuisten ruokakasvatukseen ja syömiskäyttäytymiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimme, kuinka terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kestäviä elintapoja voidaan tukea yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan tasoilla. Lisäksi tutkimme ruokahalua ja painoa sääteleviä tekijöitä fysiologian, tunteiden ja käyttäytymisen tasoilla. Tavoitteenamme on kehittää uusia, vaikuttavia menetelmiä ja toimintamalleja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaan elintapaohjaukseen sekä ruoka- ja ravitsemuskasvatukseen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kolmannen sektorin toiminnassa.

Yhteistyökumppaneidemme kanssa on luotu mm. seuraavat toimintamallit ja työkalut:
• päiväkotien sekä peruskoulujen ruokailun ja ruokakasvatuksen arviointiin käytettävä verkkotyökalu Nykytila.fi, joka sisältää työkaluja myös kuntatasoiseen kehittämiseen
• Maistuva koulu -toimintamalli alakoulun osallistavaan ruokakasvatukseen
• RuokaTutka-kampanja koulujakelujärjestelmän koulutuksellisena liitännäistoimenpiteenä
• Kehonkuva hyvinvoinnin perustana eli KEHUVA-lähestymistapa
• StopDia-työkalupakki tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan tasoilla.

Tutkimusryhmän johtajana toimii yliopistonlehtori Sanna Talvia (sanna.talvia@uef.fi). Tutkimusryhmässä on tällä hetkellä jäseniä erityisesti Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastosta. Laajempien tutkimus- ja kehittämishankkeiden lisäksi ryhmässä on käynnissä useampia väitöskirjatutkimuksia. Tutkimuksessa yhdistyvät useiden tieteenalojen, kuten ravitsemustieteen, terveystieteiden, käyttäytymistieteiden ja kasvatustieteiden paradigmat ja menetelmät.

Käynnissä olevat hankkeet:

Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (KOKOAVA) (2020–2023), Ruokaketjun toiminnan edistäminen, Ruokavirasto (yhteyshenkilö UEF:ssa Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi)

Elämänlaatua ruuasta (2020-2023), Terveyden edistämisen määräraha, STM (yhteyshenkilö UEF:ssa Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi)

RuokaTutka (2021-2024), Ruokavirasto, www.ruokatutka.fi (vastuututkija Henna Jalkanen, henna.jalkanen@uef.fi)

Päättyneet hankkeet:

Ruokakunta (2019–2021), Terveyden edistämisen määräraha, STM, www.ruokakunta.com (vastuututkija Sanna Talvia, sanna.talvia@uef.fi)

RuokaTutka (2018–2021), Ruokavirasto, www.ruokatutka.fi (vastuututkija Tanja Tilles-Tirkkonen, tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi)

Kattava Koululounas ja välkyt välipalat (2020–2021), Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määräraha, https://sites.uef.fi/kattava-koululounas/ (vastuututkija Tanja Tilles-Tirkkonen, tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi)

Maistuva Koulu (2018–2020), Terveyden edistämisen määräraha, STM, www.maistuvakoulu.fi (vastuututkija Tanja Tilles-Tirkkonen, tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi)

SomeBody (SomeBody® mentelmäksi kuntien hyvinvointityöhön) (2018–2020) Terveyden edistämisen määräraha, STM, (vastuututkija Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi)

KEHUVA (Kehonkuva hyvinvoinnin perustana) (2017–2019) Terveyden edistämisen määräraha, STM, www.kehuva.com (vastuututkija Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi)

StopDia (Stop Diabetes – Knowledge-based solutions) (2016–2019) Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto https://sites.uef.fi/stopdia/ (vastuututkija Jussi Pihlajamäki, jussi.pihlajamäki@uef.fi)

MARIA (Multimodal Assessment of food Reward: insights into Individual Appetite control) (2015–2019) Suomen Akatemia (vastuututkija Leila Karhunen)

Eliksiirit. Mind and Body-program. (2011–2014) Salwe Ltd and Tekes (vastuututkija Marjukka Kolehmainen, marjukka.kolehmainen@uef.fi)
KULUMA (Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla) (2009–2011) Tekes (vastuututkija Teuvo Kantanen, teuvo.kantanen@uef.fi)

ELIPA (Elintarvikkeita painonhallintaan) (2007–2010) Tekes (vastuututkija Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi)

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Heidi Kinnunen
    Heidi Kinnunen
  • Katja Ollilainen
    Katja Ollilainen
  • Eeva Rantala
    Eeva Rantala

Yhteistyökumppanit