Tarkenna hakuasi

Tuomo Alhojärvi

Tutkijatohtori

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

tuomo.alhojarvi@uef.fi

Olen jälkikapitalistiseen teoriaan ja käytäntöön erikoistunut maantieteilijä, joka työskentelee Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Omistuksenjälkeisyys talouden muutoksen tulkintana ja kokemuksena” (09/2022-08/2025). Tutkin tapoja hahmottaa ja tehdä taloutta toisin. Lähestymistapojani ovat feministinen talousmaantiede, kriittinen tila- ja yhteiskuntateoria sekä osallistuvat tilalliset menetelmät.

Väittelin Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksiköstä keväällä 2021. Väitöskirjani For Postcapitalist Studies: Inheriting Futures of Space and Economy tuo yhteen feminististen talousmaantieteilijöiden J.K. Gibson-Grahamin sekä dekonstruktiivisen filosofi Jacques Derridan ajattelua kysyen, mitä perimme kuvitellessamme ja tehdessämme kapitalismin jälkeisiä tulevaisuuksia. Keskeisenä pyrkimyksenä oli jälkikapitalistisen ajattelun itsekriittisten valmiuksien kehittäminen.

Tällä hetkellä (syksyllä 2022) työni painopisteet ovat jälkikapitalististen kartografian menetelmien kehittämisessä, kääntämisen teoretisoinnissa jälkikapitalistisena tilana ja käytäntönä sekä (yksityis)omistukselle vaihtoehtoisten talouden ja tilan hallinnan muotojen runsaudessa. Suhtaudun innolla kaikkiin yhteistyöideoihin näihin teemoihin liittyen.

Toimin osana kansainvälistä Community Economies Research Network -verkostoa ja olen Community Economies Institute -yhteisön jäsen. Toimin myös Tiede & edistys -lehden toimituskunnassa.

 

Julkaisut

3 kappaletta