TUOMO KEINäNEN

Yliopistotutkija

FT, dosentti kemiallinen biologia, projektitutkija (BioMahti-hanke)


Sovellan kemiallis-biologista lähestymistapaa sekä yhteiskunnallisten, yritystalouden ja perustutkimuksen esille tuomien ja eri rahoittajien tukemien hankkeiden toteuttamiseen. Tällä hetkellä työskentelen Pohjois-Savon liiton pääosin rahoittamassa EAKR BioMahti hankkeessa tutkien mm. elintarviketuotannon, puutarhatalouden ja puunjalostuksen sivuvirtojen molekyylimaailmaa. Hankkeen tavoitteena on saada kattava käsitys eritavoin käsitellyn biomateriaalin pienmolekyylimaailmasta ja eristää erityyppisin uutto- (HPCCC, CPC) / kromatografiamenetelmin (Flash ja HPLC) aikaansaatuja molekyylijakeita tai puhtaita molekyylejä. BioMahti-hankkeeessa hyödynnetään ajantasaista orgaanisten (NMR, 2d-GC-MS) ja epäorgaanisten yhdisteiden (TRXF, ICP-MS) analyysilaitteistoja.
Molekyylijakeita tai yksittäisiä puhdistettuja molekyylejä testataan soveltuvin osin esim. antimikrobisina yhdisteinä tai niiden soveltuvuutta lääketieteellisiin laitteisiin tai elintarviketuotteiden aromiaineiksi tutkitaan.
Minulla on myös pitkäaikainen perustutkimuskokemus biogeenisten amiinien tutkimuksesta (solujen kasvuun ja erilaistumiseen molekyyli/makromolekyylitasolla) ja perustutkimuksen soveltamisesta diabeteksen liittyvän elinvaurion syntyyn/ehkäisyyn ja syövän varhaisdiagnostiikkaan. Lääkkeiden re-allokointi uusille terapia-alueille ja niiden uusien vaikutuskohteiden tutkimus on ollut osa tutkimushistoriaani. Hankepohjaista osaamista kierrätyskumi, mikromuovi ja biofiltteripuolelta.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos

Sähköposti

tuomo.keinanen@uef.fi

Puhelin

040 355 2387

Avainsanat

Opetustehtävät

4217110 Kemian perusteet 1 yleinen ja epäorgaaninen kemia käytännön laboratoriharjoitukset ohjaus 40 h.
4217112 Kemian perusteet 2 orgaaninen kemia käytännön laboratorioharjoitukset ohjaus 40 h.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Biojalostus
BioMahti
PMC/WCA
Arktiko

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut