TUOMO KEINäNEN

Apurahatutkija

FT, dosentti kemiallinen biologia, projektitutkija


Sovellan kemiallis-biologista lähestymistapaa sekä yhteiskunnallisten, yritystalouden ja perustutkimuksen esille tuomien ja eri rahoittajien tukemien hankkeiden toteuttamiseen.
Minulla on myös pitkäaikainen perustutkimuskokemus biogeenisten amiinien tutkimuksesta (solujen kasvuun ja erilaistumiseen molekyyli/makromolekyylitasolla) ja perustutkimuksen soveltamisesta diabeteksen liittyvän elinvaurion syntyyn/ehkäisyyn ja syövän varhaisdiagnostiikan kehittämiseen erilaisten molekyylimarkkereiden avulla. Lääkkeiden re-allokointi uusille terapia-alueille ja niiden uusien vaikutuskohteiden tutkimus on ollut osa tutkimushistoriaani. Hankepohjaista osaamista kierrätyskumi, mikromuovi ja biofiltteripuolelta. Viimeaikoina olen käytellyt Gilsonin PLC-2250 laitetta CPC1000 yksiköllä hidaspyrolyysinesteiden fenolisten fraktioiden eristämiseen.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos

Sähköposti

tuomo.keinanen@uef.fi

Puhelin

040 355 2387

Avainsanat

Opetustehtävät

4217110 Kemian perusteet 1 yleinen ja epäorgaaninen kemia käytännön laboratoriharjoitukset ohjaus 40 h.
4217112 Kemian perusteet 2 orgaaninen kemia käytännön laboratorioharjoitukset ohjaus 40 h.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Biojalostus
BioMahti
PMC/WCA
Arktiko

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut