VILLE-VEIKKO PIISPANEN

Tutkijatohtori

Tutkimukseni kohdistuu liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen yrittäjyyden, kasvuyrittäjyyden, kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden näkökulmista. Olen myös kiinnostunut kiertotalouden liiketoimintamalleista sekä arvonluonnista kestävässä liiketoiminnassa. Minua kiinnostaa erityisesti se, miten yritykset pyrkivät kehittämään ja muokkaamaan liiketoimintaansa kohti kiertotalouden logiikkaa vähentäen riippuvuuttaan lineaarisen talousmallin rajoitteista ja väistämättömistä negatiivisista vaikutuksista ja siten luomaan uutta taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

Sustainable Entrepreneurship
Pro gradu tutkielmaohjaus
Väitöskirjaohjaus

Linkit

Tutkimusryhmät