VILLE-VEIKKO PIISPANEN

Tutkijatohtori

Tutkimukseni kohdistuu liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen yrittäjyyden, kasvuyrittäjyyden, kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden näkökulmista. Olen myös kiinnostunut kiertotalouden liiketoimintamalleista sekä arvonluonnista kestävässä liiketoiminnassa. Minua kiinnostaa erityisesti se, miten yritykset pyrkivät kehittämään ja muokkaamaan liiketoimintaansa kohti kiertotalouden logiikkaa vähentäen riippuvuuttaan lineaarisen talousmallin rajoitteista ja väistämättömistä negatiivisista vaikutuksista ja siten luomaan uutta taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa.

Toimin tutkijatohtorina Kauppatieteiden laitoksella ja tutkimuspäällikkönä RESOURCE (Sustainable Resource Society: Circular Economy, Energy and Raw Materials) tutkimusyhteisössä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

Sähköposti

ville-veikko.piispanen@uef.fi

Puhelin

040 355 3982

Avainsanat

Opetustehtävät

Sustainable Entrepreneurship
Pro gradu tutkielmaohjaus
Väitöskirjaohjaus

Tutkimusryhmät ja -projektit

Toimin CICAT2025-hankkeessa tutkijatohtorina. CICAT2025 vauhdittaa siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä tunnistamalla kiertotaloutta edistäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsimällä ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirryttäessä.

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut