Tarkenna hakuasi

Kestävä Innovointi Lab profiilikuva

Kestävä Innovointi Lab

Tutkimusryhmä
01.08.2022 -
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Kestävä innovointi tutkimustiimi (SUN LAB) tutkii, miten innovointi edistää kestävyysmuutosta. Tutkimme kestävän innovoinnin käytäntöjä ja prosesseja sekä ihmisiä, jotka ovat mukana kestävyysmuutoksessa. Kestävyysmuutos on kompleksinen muutos, jossa monenlaisten toimijat ovat yhteydessä tosiinsa ja jossa toimijoiden välillä keskinäisriippuvuuksia. Muutoksen ymmärtämiseksi tarvitaan systeemistä ajattelua ja huomiota arvon luomiseen niin, että huomioidaan luonto, ihmiset ja talous. Tavoitteena on edistää liiketoimintaa, joka on kestävää, vastuullista ja eettistä.

Me tutkimme kestävää innovointia osana strategista johtamista, johtajuutta, organisoitumista ja yrittäjyyttä. Tuotamme uutta tietoa kiertotaloudesta, alustataloudesta ja digitalisoitumisesta. Olemme erikoistuneet laadulliseen tutkimukseen, johon kuuluvat esimerkiksi etnografinen tutkimus, tarinankerrontamenetelmät, diskurssianalyysi ja muut tulkinnalliset tutkimusmenetelmät. Meillä on myös kvantitatiivisen tutkimuksen ja verkostoanalyysin osaamista.

Työskentelemme eri kokoisten yritysten kanssa ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua eri teollisuuden alojen ja julkisen sektorin kanssa.

Yhteistyö

  • Professori Tojo Thatchenkery, George Mason University, USA

  • Professori Maureen Meadows, Coventry University

    Research Center for Business in Society

Avainsanat

Julkaisut

8 kappaletta