Ville  Hautamäki

Ville Hautamäki

Apulaisprofessori

Yliopistotutkija tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Tutkimustyö keskittyy data tieteenseen, missä erityisesti tilastolliseen päättelyyn ja syväoppimiseen. Tutkimuksen sovellusalueina ovat autonomiset järjestelmät, bioinformatiikka, ja puhe.<...

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos

ville.hautamaki@uef.fi | 050 442 2350

0504422350
050 4422350
050 442 2350
+358 50 442 2350
+35850 442 2350
050 4422 350
+358 50 4422 350
+35850 4422 350
+358 50 4422350
+35850 4422350
+358504422350

Yliopistotutkija tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Tutkimustyö keskittyy data tieteenseen, missä erityisesti tilastolliseen päättelyyn ja syväoppimiseen. Opetan säännöllisesti tilastotieteessä seuraavia kursseja: Data-analyysin todennäköisyyspäättely, Bayes-päättely ja koneoppimisen vuosittainen kesäkoulu. Tutkimuksen sovellusalueina ovat autonomiset järjestelmät, bioinformatiikka, ja puhe.

Julkaisut

88 kappaletta