VILLE TAHVANAINEN

Projektitutkija

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

ville.tahvanainen@uef.fi

Puhelin

050 473 0676

Avainsanat

Opetustehtävät

Luonnontieteiden pedagogiikka (erityisesti maantiede ja biologia), peruskoulussa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen vastuuopettaja.

Luokanopettajankoulutus, aineenopettajakoulutus.

Yhteisöllisyystyöryhmän ja koulutuksen kehittämistiimin jäsen.

Tutkimusryhmät ja -projektit

 • 2017 Oppimisympäristöjen kehittämishanke – ILMA (Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa), työryhmän jäsen
 • 2018-2019 LUMA-keskuksen hanke – Ilmiölähtöisen oppimisen ja projektityöskentelyn jatkokehittäminen LUMA-aineenopettajakoulutuksessa osana StarT-hanketta, nuorempi tutkija (OKM-rahoitteinen, osa hallituksen kärkihankkeita)
 • 2018 Oppimisympäristöjen kehittämishanke – SYSI (Sähköisten ylioppilaskokeiden simulointi ja järjestelmätyökalujen käyttö), hankkeen hakija ja vetäjä
 • 2019 Oppimisympäristöjen kehittämishanke – GETO (Geomedian tuottajina opettajaopiskelijat), hankkeen hakija ja vetäjä
 • 2020 Oppimisympäristöjen kehittämishanke – ESCAPE (Liikuteltavien pakohuonetehtävien luominen), hankkeen hakija ja vetäjä
 • 2020 Oppimisympäristöjen kehittämishanke – KESÄ (Kenttäkurssien sähköistäminen), hankkeen 2. hakija ja tuottaja
 • 2020 SYK ja UEF oppimisympäristöjen kehittämisdemo – Sm4rt LOC (Learning Observation Classroom), hankkeen hakija ja työryhmän koordinaattori
 • 2020 Jatkuvan oppimisen kehittämishanke – Tutkiva luonnontiede (MOOC), hankkeen hakija ja vetäjä
 • 2021 Opetuksen- ja ohjauksen kehittämishanke – Pakoruotsi (Ruotsin kertaavan opintojakson toteuttaminen pakohuonepedagogiikan avulla), hankeryhmän jäsen
 • 2021 Sääpallo-projektin vetäjä
 • 2021-2022 OpenDigiTaito -hanke, projektitutkija
 • 2021-2022 Sillat-hanke, projektitutkija
 • 2021-2023 FlyHigh, Erasmus+-hanke, projektitutkija

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut