TOTY

Tutkimusryhmä

Toty on Itä-Suomen yliopistossa toimiva Tietotekniikan opetuskäytöön keskittynyt tutkimusryhmä, jonka juuret yltävät 1990-luvun alkuun. Tuolloin (aikaan ennen Internetiä) Toty:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan pääpainoksi määriteltiin oppimisen ja oppimiseen soveltuvan teknologian tutkimus sekä tietotekniikan opetuskäytön opetus. Toty aloitti tuolloin suorastaan uraa uurtavan työn alalla. Viime vuosina Totyn tutkimusryhmän tutkimus on painottunut tieto- ja viestinteknologian opetuskäytön soveltavaan osa-alueeseen. Toimimme osana soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoa.

Vaikka teknologia avaa uusia mahdollisuuksia oppimisen tilanteille, haastaa se edelleen pohtimaan pedagogisia käytänteitä. Pedagogisia käytänteitä tarkastelemme erityisesti opettajan ja opettajaopiskelijoiden näkökulmista sekä koulussa ja vapaa-ajalla tapahtuvan oppimisen kohtaamisessa. Kehittämistutkimuksemme on painottunut käytännön opetustyön parissa toteutettaviin tutkimuksiin, jossa yhteistyö oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa johtaa kouluille, maastokursseille sekä sosiaalisen median pariin.

Ryhmän jäsenet - UEF

Linkit

Julkaisut