Tarkenna hakuasi

Virva  Hyttinen-Huotari

Virva Hyttinen-Huotari

Yliopistotutkija

Terveystaloustiede (tenure track)

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

virva.hyttinen-huotari@uef.fi | 050 346 0798

Olen rekisteritutkimuksesta kiinnostunut terveystaloustieteilijä. Väitöskirjassani tutkin miten iäkkäillä vältettävät lääkkeet ovat yhteydessä terveyspalvelujen käyttöön, kustannuksiin ja kuolleisuuteen. Tutkimukseni on keskittynyt pääasiassa ikääntyneiden henkilöiden ja lääkkeiden käytön väliseen yhteyteen, keskittyen yhä enemmän lääkäreiden päätöksentekoon ja järjestelmätason implementoinnin arvioimiseen. Tutkimuksessa hyödynnän rekisteriaineistoja ja kvasikokeellisia menetelmiä. Toimin vastuullisena tutkijana kahdessa Kelan rahoittamassa hankkeessa. MEDIFF-hankkeessa tutkimme iäkkäiden järkevän lääkehoidon toteutusta ohjaavien suositusten implementoitumista Suomessa rekisteritutkimuksen keinoin. Monimenetelmällisessä GuideGap-hankkeessa tutkimme lääkemääräyskäytäntöjen yhtenevyyttä hoitosuosituksiin nähden ja mitkä tekijät ovat mahdollisia juurisyitä olemassa oleviin hoitosuosituksista poikkeamiin.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Terveystaloustieteen Seura ry johtokunnan jäsen (2022-)

Julkaisut

34/34 kappaletta