VIRVA HYTTINEN

Tutkijatohtori

Hoidon ja palvelujen vaikuttavuustutkimus (terveystaloustiede)


Olen rekisteritutkimuksesta kiinnostunut terveystaloustieteilijä. Väitöskirjassani tutkin miten iäkkäillä vältettävät lääkkeet ovat yhteydessä terveyspalvelujen käyttöön, kustannuksiin ja kuolleisuuteen. Tutkimusaiheeni ovat pääasiassa liittyneet iäkkäisiin, mutta olen myös työskennellyt vuosina 2018-2019 VATT:ssa Suomen Akatemian rahoittamassa Neurogenomics-hankkeessa, jossa tutkittiin genomitietoon perustuvan diagnostiikan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta lasten ja aikuisten etenevien neurologisten sairauksien hoidossa. Tällä hetkellä olen kiinnostunut myös implementointitutkimuksesta. Tarkoituksena on tutkia Kelan rahoittamassa MEDIFF-hankkeessa iäkkäiden järkevän lääkehoidon toteutusta ohjaavien suositusten implementoitumista Suomessa rekisteritutkimuksen keinoin.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sähköposti

virva.hyttinen@uef.fi

Puhelin

050 346 0798

Avainsanat

Opetustehtävät

Ekonometrian harjoituskurssi, STATA

Yhteiskunnalliset tehtävät

Terveystaloustieteen Seura ry – johtokunnan jäsen (2022-)

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut