Virva  Hyttinen

Virva Hyttinen

Tutkijatohtori

Hoidon ja palvelujen vaikuttavuustutkimus (terveystaloustiede)

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

virva.hyttinen@uef.fi | 050 346 0798

0503460798
050 3460798
050 346 0798
+358 50 346 0798
+35850 346 0798
050 3460 798
+358 50 3460 798
+35850 3460 798
+358 50 3460798
+35850 3460798
+358503460798

Olen rekisteritutkimuksesta kiinnostunut terveystaloustieteilijä. Väitöskirjassani tutkin miten iäkkäillä vältettävät lääkkeet ovat yhteydessä terveyspalvelujen käyttöön, kustannuksiin ja kuolleisuuteen. Tutkimusaiheeni ovat pääasiassa liittyneet iäkkäisiin, mutta olen myös työskennellyt vuosina 2018-2019 VATT:ssa Suomen Akatemian rahoittamassa Neurogenomics-hankkeessa, jossa tutkittiin genomitietoon perustuvan diagnostiikan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta lasten ja aikuisten etenevien neurologisten sairauksien hoidossa. Tällä hetkellä olen kiinnostunut myös implementointitutkimuksesta. Tarkoituksena on tutkia Kelan rahoittamassa MEDIFF-hankkeessa iäkkäiden järkevän lääkehoidon toteutusta ohjaavien suositusten implementoitumista Suomessa rekisteritutkimuksen keinoin.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Terveystaloustieteen Seura ry johtokunnan jäsen (2022-)

Julkaisut

29 kappaletta