Tarkenna hakuasi

Vittorio  Fortino

Vittorio Fortino

Akatemiatutkija

Associate Professor (tenure track) of Health Bioinformatics

Biolääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

vittorio.fortino@uef.fi | 050 326 6148

0503266148
050 3266148
050 326 6148
+358 50 326 6148
+35850 326 6148
050 3266 148
+358 50 3266 148
+35850 3266 148
+358 50 3266148
+35850 3266148
+358503266148

Minulla on kandidaatin ja maisterin tutkinnot tietojenkäsittelytieteessä, tohtorin tutkinto bioinformatiikassa ja dosentin pätevyys terveysbioinformatiikassa. Tutkimukseni keskittyy koneoppimisen, heuristisen optimoinnin ja verkostotietojen louhinta-algoritmien kehittämiseen ja soveltamiseen tähtäimenä ratkaista tarkkuuslääketieteen (PM) keskeiset laskennalliset haasteet. Tarkkuuslääketiede pyrkii yhdistämään molekyyli­markkereita perinteisen kliinisen tiedon kanssa henkilökohtaisen lääkehoidon räätälöimiseksi ja potilastulosten parantamiseksi. Ryhmäni nykyisiin projekteihin kuuluu: 1) potilaiden stratifiointi käyttäen yksittäisiä ja moninäkökulmaisia tietoaineistoja, hyödyntäen syväoppimista, ulottuvuuden vähentämistä ja tietoon pohjautuvaa ryhmittelyanalyysiä; 2) biomarkkereiden löytäminen laajamittaisista genomiikan aineistoista, soveltaen metaheuristisia menetelmiä ominaisuuksien valintaan, ja; 3) verkostotietojen louhinta-algoritmien luominen lääkekohteiden löytämiseksi ja olemassa olevien lääkkeiden uudelleen kohdentamiseksi. Työmme on keskeistä monimutkaisten biologisten tietojen kääntämisessä toiminnallisiksi oivalluksiksi tarkkuuslääketieteessä, tavoitteenamme on optimoida yksilöllinen potilashoito.

Julkaisut

32 kappaletta