Tarkenna hakuasi

Normaalin rajoilla? Dementian ja vanhuuden kulttuuriset merkitykset suomalaisessa ja venäläisessä kulttuurissa (DemOldCult)

Tutkimushankkeessa tarkastellaan, miten vanhuutta ja dementiaa määritellään kulttuurisesti Suomessa ja Venäjällä. Hanke haastaa vanhuutta ja dementiaa hallitsevat diskurssit sekä niiden ylläpitämät stereotypiat. Hanke suhtautuu kulttuurisiin vanhuuskäsityksiin ajassa ja paikassa muuttuvina ja liikkuvina, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa uusinnettuina käsityksinä. Tutkimushanke sitoutuu monitieteiseen, kriittiseen viitekehykseen, jossa hyödynnetään kulttuurin- ja kirjallisuudentutkimuksen, kulttuurigerontologian sekä sukupuolentutkimuksen teoreettisia keskusteluja ja käsitteitä.