Tarkenna hakuasi

3D-tulostuksen yhteishanke 3DTY - UEF profiilikuva

3D-tulostuksen yhteishanke 3DTY - UEF

Projekti
01.08.2023 - 31.07.2026
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon ELY-keskus

3D-tulostuksen yhteishanke 3DTY - UEF rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Oulun yliopisto (päätoteuttaja), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/REDU, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja DIMECC Oy:n ekosysteemit FAMN sekä FAME.

Johtajat

Hankkeen tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan paikallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla maailmalta saatavalla osaamisella. Käytännössä tämä tarkoittaa osaamisen kehittämiseen ja innovointiin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa ja yrityslähtöistä toiminnan uudistumista. Hanke toteuttaa em. tavoitteita ja edistää valmistavan teollisuuden digitalisoitumista tukemalla siirtymistä 3D-tulostuksen hyödyntämiseen, joka on yksi digitaalisen valmistuksen menetelmistä ja jonka omaksuminen edistää myös muiden valmistusmenetelmien digitalisoitumista. Hanke edistää myös ns. vihreän siirtymän toteuttamista mahdollistamalla valmistuksen energiatehokkaasti pienemmällä jätteen määrällä. Hankkeen valtakunnallisuutta korostaa se, että hankeosapuolien ja näihin liittyvien sidosryhmien myötä edustettuina ovat Pohjois-Suomen (Oulun yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / REDU), Itä-Suomen (Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu), Etelä-Suomen (LUT-yliopisto) ja Länsi-Suomen (Tampereen ammattikorkakoulu) alueet. Yritysvaikuttavuutta varmistamassa ovat innovaatioalusta DIMECC Oy:n ekosysteemit FAMN (Finnish Advanced Manufacturing Network) ja FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem).

Ajankohtaista

Yhteistyö