Tarkenna hakuasi

ACElife - haitallisten lapsuudenkokemusten seuraukset ja vaikuttavat  ehkäisyn keinot profiilikuva

ACElife - haitallisten lapsuudenkokemusten seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot

Projekti
01.10.2022 - 30.09.2028
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

ACElife - haitallisten lapsuudenkokemusten seuraukset ja vaikuttavat  ehkäisyn keinot rahoittajan logo ACElife - haitallisten lapsuudenkokemusten seuraukset ja vaikuttavat  ehkäisyn keinot rahoittajan logo

Johtajat

Yleiskuvaus:

ACElife tuottaa pitkittäisiin rekisteriaineistoihin perustuvaa tutkimusta ACE-kokemusten piirteistä ja vaikutuksista yksilön myöhempään elämään,  arvioi laajasti nykyisten käytäntöjen ja palveluiden vaikuttavuutta sekä sitä, miten lapsen kaltoinkohtelun eri muotoja tunnistetaan palvelujärjestelmissä.  Hanke jakautuu viiteen työpakettiin.

 

Työpaketti 3:

Rikosoikeudellisen järjestelmän kohtaamien lasten ja nuorten parissa haitalliset lapsuudenkokemukset ovat yleisiä. Vakavimpien kaltoinkohtelun muotojen pitäisi itsessään johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, minkä lisäksi haitalliset lapsuudenkokemukset ovat yhteydessä sekä rikosten tekemiseen että uhriksi joutumiseen myöhemmin elämässä. Kolmannessa työpaketissa tuotamme laajojen rekisteriaineistojen avulla ajantasaista tietoa haitallisten lapsuudenkokemusten yleisyydestä rikoksista epäiltyjen ja uhrien joukossa, tarkastellen erityiskysymyksenä alaikäisten välisen rikollisuuden osapuolia.

 

Rikosprosessin ja rikosoikeudellisen järjestelmän tarkoituksena on suojella osallisten oikeuksia asemasta riippuen. Erityisesti alaikäisten osallisten kohdalla tavoitteena on myös lapsen oikeuksien toteutuminen ja lapsen kohtelu hänen etunsa mukaisesti. Lapsen etu voi olla ristiriidassa asianosaisen edun kanssa ja lisäksi alaikäisten osallisten edut voivat olla ristiriidassa keskenään. Tutkimme, mitä erityisiä vaatimuksia rikoksesta epäillyn alaikäisyys esitutkinnalle asettaa ja millaisia takeita rikosoikeudellinen järjestelmä antaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisten oikeuksien toteutumiselle. Työpaketissa tarkastellaan sääntelyn riittävyyttä, soveltamiskäytäntöjä ja menettelyjä sekä annetaan tarvittaessa konkreettisia ohjeistuksia lainsäätäjälle ja -soveltajille lapsen aseman parantamiseksi.

Lue lisää: https://acelife.fi/