ACMESOCS: Kuuntelun kulttuurit, medioidut äänet ja rakennetut tilat

01.09.2019 - 31.12.2022

Tutkimusryhmä

Hankkeessa tutkitaan urbaaneja äänikulttuureita, musiikin ja tilan kokemista sekä musiikin kuuntelemista. Hanke tuottaa tietoa kaupunkiympäristöstä, erityisesti paikan, musiikin ja kuuntelijan välisestä suhteesta, tämän suhteen historiallisesta muutoksesta sekä julkisten tilojen viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimuksessa tarkastellaan taloudellisten, sosiaalisten, lainsäädännöllisten ja teknologisten tekijöiden vaikutusta suomalaisen taustamusiikkiteollisuuden historialliseen muodostumiseen, nykyaikaisen kaupunkiääniympäristön rakentumiseen, meditoituneen musiikin käyttöön sekä siihen, millä tavoin eri-ikäiset kaupunkilaiset suhtautuvat julkisessa tilassa soivaan musiikkiin.

Kolmessa erikokoisessa kaupungissa toteutettava tutkimus perustuu musiikkia ja ympäristöääntä koskeville musiikintutkimuksen, sosiaalihistorian ja kulttuurisen äänentutkimuksen teorioille ja tutkimusmenetelmille. Hankkeen empiirinen tutkimus toteutetaan Joensuussa, Tampereella ja Helsingissä.

Hankkeessa keskitytään kolmeen teemaan:
- taustamusiikkiteollisuuden historiallinen kehittyminen ja vaikutus (Making of the Listener-consumer)
- nykyääniympäristön rakentuminen (Constructed Urban Ambiances)
- kaupallisen äänitilan yksilöllinen merkityksellistäminen (Experienced and Reclaimed Acoustic Environments)

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Lisätietoja: Prof Heikki Uimonen (hankkeen johtaja), heikki.uimonen(a)uef.fi

Twitter: https://twitter.com/acmesocs

Hankeen julkaisut ja esitelmät SoleCris -tietokannassa: https://wiivi.uef.fi/crisyp/disp/_/en/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=1&id=65021986

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2019 - 31.12.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Julkaisut

Tiedostot