Aivosairauksien neurobiologia

Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää aivosairauksien mekanismeja ja löytää uusia kohteita terapian kehittämiseen. Olemme kiinnostuneita ympäristötekijöiden ja elintapojen vaikutuksista aivosairauksiin. Tutkimme erityisesti mitokondrioiden toimintaa aivosairauksissa.

Tutkimme solujen välistä ja solujen sisäistä kommunikaatiota, oksidatiivista vauriota erityisesti astrosyyttisoluissa, transkriptiotekijä Nrf2:ta, mitokondrioiden hajotusprosesseja, biometallihomeostaasia ja neurogeneesiä aivosairauksissa. Käytämme tutkimukseemme mm. lukuisia aivosairauksien in vitro ja in vivo malleja, käyttäytymistutkimuksia, geeninsiirtoteknologiaa ja erilaisia kuvantamismenetelmiä. Olemme hiljattain kehittäneet uuden ihmisperäisen hajuepiteelisolumallin.