Aivosairauksien neurobiologia

Tutkimusryhmä

Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää aivosairauksien mekanismeja ja löytää uusia kohteita terapian kehittämiseen. Olemme kiinnostuneita ympäristötekijöiden, kuten ilmansaasteiden ja virusinfektioiden, sekä elintapojen vaikutuksista aivosairauksiin, erityisesti Alzheimerin tautiin. Tutkimme myös ympäristön vaikutuksia lasten ja nuorten mielenterveyteen.

Tutkimme solujen välistä ja solujen sisäistä kommunikaatiota, oksidatiivista vauriota erityisesti astrosyyttisoluissa, transkriptiotekijä Nrf2:ta, mitokondrioiden hajotusprosesseja, biometallihomeostaasia ja neurogeneesiä aivosairauksissa. Käytämme tutkimukseemme mm. lukuisia aivosairauksien in vitro ja in vivo malleja, käyttäytymistutkimuksia, geeninsiirtoteknologiaa ja erilaisia kuvantamismenetelmiä. Olemme hiljattain kehittäneet uuden ihmisperäisen hajuepiteelisolumallin. Käytämme tutkimuksessamme potilasperäisiä solumalleja.