Tarkenna hakuasi

Akvaattinen ekotoksikologia ja vesihygienia profiilikuva

Akvaattinen ekotoksikologia ja vesihygienia

Tutkimusryhmä
01.01.2016 -
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Päätutkimusalueemme ovat akvaattinen ekotoksikologia ja vesihygienia. Akvaattisen ekotoksikologian tutkimuskohteena ovat kemikaalien, nano- ja mikrokokoisten partikkeleiden (ml. muovi) ympäristövaikutukset sekä pilaantuneiden pohjasedimenttien kunnostaminen. Vesihygienian tutkimuksessa keskitytään vesiturvallisuuteen ja jäteveden ja ravinteiden kierrätykseen. Yhteinen tavoitteemme on edistää vesien suojelua ja kestävää käyttöä sekä luonnon ekosysteemeissä että rakennetuissa vesijärjestelmissä.

  • Tutkimuskohteitamme ovat talousvesi, jätevesi sekä jäteveden puhdistuksessa syntyvät lietteet. bakteeripesäkkeitä agarmaljalla

    Selvitämme vedenpuhdistuksen ja erityisesti desinfioinnin vaikutuksia mikrobeihin ja veden kemiallisiin tekijöihin. Jäteveden ja lietteiden tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat mikrobien lisäksi lietteiden uudelleenkäyttö ja ravinteiden kierrätys.

     

Avainsanat